ฟังเสียงประชาชนใต้ : เยาวชนขอเสรีภาพ – ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา - จัดหางาน

ฟังเสียงประชาชนใต้ : เยาวชนขอเสรีภาพ – ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา - จัดหางาน

ฟังเสียงประชาชนใต้ : เยาวชนขอเสรีภาพ – ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา - จัดหางาน

รูปข่าว : ฟังเสียงประชาชนใต้ : เยาวชนขอเสรีภาพ – ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา - จัดหางาน

เยาวชนปลายด้ามขวาน ต้องการให้ภาคการเมืองและภาครัฐ เปิดเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อยุติความรุนแรง รวมถึงให้จัดทำนโยบายเฉพาะสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไทยพีบีเอสจัดเวทีส่งเสียงประชาชน : ไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้ง ภาคใต้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นนำเสนอต่อตัวแทนพรรคการเมือง 

 

ในเวทีส่งเสียงประชาชน มีตัวแทนเยาวชนต้องการส่งเสียงถึงภาคการเมืองและภาครัฐ ให้หันมาทำนโยบายเฉพาะสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเสนอให้พรรคการเมืองและภาครัฐเปิดเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดความรุนแรง และเห็นว่านักการเมืองไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใด ควรร่วมกันแก้ปัญหามากกว่าต้องการหาเสียง พร้อมทั้งเห็นว่า การพัฒนานักประชาธิปไตย และการคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ

 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้ตั้งกระทรวงเด็กและกีฬา รวมถึงจัดทำนโยบายแก้ปัญหาเยาวชนนอกระบบ การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา นโยบายจัดหาตลาดงานรองรับเยาวชน และการให้คนในพื้นที่ สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้ แทนการกำหนดนโยบายจากส่วนกลาง

ขณะที่ตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งพรรคภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ประชาชาติ ไทยรักษาชาติ อนาคตใหม่ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ร่วมเวทีรับฟังเสียงเยาวชน เห็นตรงกันว่า พรรคการเมืองต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงและความต้องการของเยาวชน และนโยบายของแต่ละพรรค ก็ต้องการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนสำคัญต่อบทบาททางการเมือง เช่น การตั้งสภาเยาวชน การแก้ปัญหาตกงาน หรือการจัดนโยบายด้านทุนการศึกษา

 

ในการเลือกตั้งปี 2562 มีเยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 7 ล้านคน และการห่างหายจากการเลือกตั้งมานานหลายปี รวมถึงการเสนอทางเลือกที่หลากหลายจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทำให้เยาวชนมีความสนใจมากขึ้นต่อการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ออกเสียงครั้งแรก เพื่อให้เยาวชนสามารถกำหนดทิศทางของประเทศได้ด้วยตัวเอง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน