ฟังเสียงประชาชนใต้ : ชาวสวนยาง ขอหยุดขายฝัน-แก้ปัญหายางอย่างยั่งยืน

ฟังเสียงประชาชนใต้ : ชาวสวนยาง ขอหยุดขายฝัน-แก้ปัญหายางอย่างยั่งยืน

ฟังเสียงประชาชนใต้ : ชาวสวนยาง ขอหยุดขายฝัน-แก้ปัญหายางอย่างยั่งยืน

รูปข่าว : ฟังเสียงประชาชนใต้ : ชาวสวนยาง ขอหยุดขายฝัน-แก้ปัญหายางอย่างยั่งยืน

ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ ต้องการให้ทุกพรรคหยุดทำนโยบายขายฝัน จริงใจแก้ปัญหา แก้ไข พ.ร.บ.การยาง และแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน

เกษตกรชาวสวนยางร่วมส่งเสียงในเวที ส่งเสียงประชาชน :ไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักเครือข่าย และชุมชมสัมพันธ์ไทยพีบีเอส ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 

 

เกษตกรชาวสวนยาง นำเสนอแนวทางแก้ปัญหายางพาราอย่างกว้างขวาง โดยขอให้ภาคการเมืองแก้ไข พ.ร.บ.ยาง ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม จนทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหายางพาราได้อย่างยั่งยืน

พร้อมเรียกร้องให้นักการเมือง มีความจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างที่หาเสียง และไม่จัดทำนโยบายขายฝัน ทั้งการประกันราคายาง การเพิ่มการใช้ยางในประเทศ จากปัจจุบันที่มีเพียงร้อยละ 14 หรือการพัฒนายางพาราอย่างเป็นระบบ

ตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ ได้แก่ พรรคอนาคตใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยรักษาชาติ พรรคสามัญชน พรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรคภูมิใจไทย

 

ทุกพรรคเห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหายางพาราล้มเหลวมาโดยตลอด ทำให้ราคายางพาราผันผวนและตกต่ำ และเล็งเห็นว่าปัญหาราคายางเกิดขึ้นตั้งแต่การกำหนดพื้นปลูก การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ปัญหาตลาดส่งออก กฎหมายยางพารา รวมถึงปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิของเกษตรกรบางกลุ่ม โดยเฉพาะลูกจ้างกรีดยาง หรือเกษตกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน กว่า 4 ล้าน 5 แสนไร่

ทั้งนี้ ข้อมูลการยางแห่งประเทศไทยพบว่า พื้นที่ปลูกยางในปัจจุบันมีประมาณ 14 ล้านไร่ โดยในภาคใต้มีมากกว่า 8 ล้านไร่ แต่ปัจจุบันราคายางพาราตกต่ำอย่างมากคือ อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 35-40 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าต้นทุน

อย่างไรก็ตาม ยางพารามักถูกใช้เป็นพืชทางการเมือง ตั้งแต่การจัดทำนโยบาย การแต่งตั้งบุคคลเข้ามาบริหารจัดการ การทุจริตคอรรัปชั่น และสุดท้ายยางพาราก็มักเป็นเครื่องมือของการปลุกกระแสต่อต้านหรือสนับสนุน เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่นโยบายแก้ปัญหายางพารา กลายเป็นนโยบายหลักของหลายพรรคการเมือง และอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ฟังเสียงประชาชนใต้ : เยาวชนขอเสรีภาพ – ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา - จัดหางาน

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน