เตรียมอบรมกัญชารักษาโรค กลุ่ม “แพทย์ เภสัชกร” 19-20 มี.ค.

เตรียมอบรมกัญชารักษาโรค กลุ่ม “แพทย์ เภสัชกร” 19-20 มี.ค.

เตรียมอบรมกัญชารักษาโรค กลุ่ม “แพทย์ เภสัชกร” 19-20 มี.ค.

รูปข่าว : เตรียมอบรมกัญชารักษาโรค กลุ่ม “แพทย์ เภสัชกร” 19-20 มี.ค.

กรมการแพทย์ เตรียมเปิดอบรมการนำกัญชามาใช้รักษาโรคให้แพทย์และ เภสัชกร ในวันที่ 19-20 มี.ค. ส่วนร่างกฎหมายลูกที่เหลืออีก 3 ฉบับ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณาได้ในวันที่ 8 มี.ค.

วันนี้ (3 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการแพทย์อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับรองการใช้กัญชารักษาโรค โดยเตรียมอบรมกลุ่มแรกคือ แพทย์และเภสัชกรก่อน ในวันที่ 19-20 มี.ค. จากนั้นจะเริ่มทยอยจัดอบรมอีก 7 ชุด

ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมต้องผ่านการทดสอบเบื้องต้นทั้งก่อนและหลัง เพื่อประเมินผลและผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อแพทย์และเภสัชกร ว่าสามารถรักษาและสั่งจ่ายกัญชาได้ โดยจะเชิญวิทยากรผู้อบรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทมะเร็ง อายุรกรรมประสาท เจ้าหน้าที่จากสถาบันธัญญรักษ์

 

สาเหตุที่เลือกอบรมแพทย์และเภสัชกรก่อน เพราะการอนุญาตใช้กัญชารักษาโรคหรือยาที่มีส่วนผสมของกัญชานั้นครอบคลุมใน 4 กลุ่มคือ โรคปอดประสาทเสื่อม โรคลมชักในเด็ก ผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงจากการให้เคมีบำบัด และรักษาอาการปวดเรื้อรัง

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา คาดว่าร่างกฎหมายลูกทั้ง 3 ฉบัน จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาได้ในวันที่ 8 มี.ค.

เบื้องต้นประเด็นหลัก ๆ คือ ผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน จะนำกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วยได้กว้างแค่ไหน และสามารถใช้ในสถานพยาบาลรัฐ เอกชนหรือคลินิกได้หรือไม่ แล้วจะมียาเพียงพอกับผู้ป่วยหรือไม่ และหลักเกณฑ์เรื่องการปลูกจะเป็นอย่างไร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน