ลุ้น! ตัดสินคดีคนพิการฟ้อง กทม.สร้างลิฟต์ขึ้นบีทีเอสไม่เสร็จ

ลุ้น! ตัดสินคดีคนพิการฟ้อง กทม.สร้างลิฟต์ขึ้นบีทีเอสไม่เสร็จ

ลุ้น! ตัดสินคดีคนพิการฟ้อง กทม.สร้างลิฟต์ขึ้นบีทีเอสไม่เสร็จ

รูปข่าว : ลุ้น! ตัดสินคดีคนพิการฟ้อง กทม.สร้างลิฟต์ขึ้นบีทีเอสไม่เสร็จ

กลุ่มคนผู้พิการได้มาฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณียื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถติดตั้งลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกได้ครบทุกสถานีของรถไฟฟ้าบีทีเอส ทันตามกำหนดของศาลปกครองสูงสุด ที่เคยพิพากษาไว้เมื่อปี 2558

วันนี้ (4 มี.ค.2562) ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ องค์กรคนพิการระดับชาติ และคนพิการ รวมตัวกันอ่านแถลงการณ์ ก่อนที่จะเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีคนพิการ 430 คน ยื่นฟ้องค่าเสียหายเป็นรายบุุคคล รวมเป็นเงินกว่า 1,400 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร ฐานละเมิดไม่ติดตั้งลิฟท์ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ครบทุกสถานีของรถไฟฟ้าบีทีเอส


ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ กทม.ดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ระบุว่า จากการสำรวจสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งหมด 23 สถานี ล่าสุด พบว่ามีการติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการครบถ้วนทั้ง 2 ฝั่ง เพียง 5 สถานีเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทุกสถานียังไม่รองรับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ในสถานีรถไฟฟ้ายังไม่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่คนพิการ ทั้งห้องน้ำ และป้ายสัญลักษณ์อย่างครบถ้วน 

ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร พบว่า แบ่งการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการแบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสแรกดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 56 ตัว ในฝั่งเดียว แต่ติดตั้งจริงได้แค่ 52 ตัว แต่อีก 4 ตัว ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากติดปัญหาระบบสาธารณูปโภค ขณะที่เฟส 2 อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างในการติดตั้งลิฟต์ หลังได้รับอนุมัติงบจากสภากรุงเทพมหานคร 250 ล้านบาท จะดำเนินการติดตั้งทั้งหมด 19 ตัว ใน 16 สถานี ซึ่งเป็นอีกฝั่งของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส คาดว่า หากได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากสัญญาที่เซ็นสัญญา

 

กลับขึ้นด้านบน