กสทช.ชี้แจงแนวทางออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กสทช.ชี้แจงแนวทางออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กสทช.ชี้แจงแนวทางออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปข่าว : กสทช.ชี้แจงแนวทางออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงาน กสทช.ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ (4 มี.ค.2562) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการออกอากาศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสม

 


สำหรับการออกอากาศในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้แบ่ง แนวทางการปฏิบัติออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1. ช่วงการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-1 พ.ค.2562, 2. ช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.2562 และ 3. ช่วงเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 7 พ.ค.-31 ก.ค.2562

 

 

ในการนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และสื่อมวลชนทุกสำนัก จะถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และให้งดเว้นการโฆษณาระหว่างการถ่ายทอดในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.2562 โดยขึ้นข้อความหรือคำถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแทน

 

 

นอกจากนี้ จะมีการจัดทำข่าวยาวกรณีพิเศษ นำเสนอพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ออกอากาศในช่วงเวลาข่าวในพระราชสำนัก พร้อมทั้งจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ หรือรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 1257, สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงาน กสทช.หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5148, 5135 และสามารถเชื่อมโยงสัญญาณในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://broadcast.nbtc.go.th/home/

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสทช.หารือโอเปอเรเตอร์เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

 

กลับขึ้นด้านบน