เลือกตั้ง :2562 สัญญา ! ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน - รื้อกฎหมายอีไอเอ

เลือกตั้ง :2562 สัญญา ! ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน - รื้อกฎหมายอีไอเอ

เลือกตั้ง :2562 สัญญา ! ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน - รื้อกฎหมายอีไอเอ

รูปข่าว : เลือกตั้ง :2562 สัญญา ! ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน - รื้อกฎหมายอีไอเอ

เวทีดีเบต "ไม่มีนโยบายสิ่งแวดล้อมในพรรคการเมือง" ตัวแทนจาก 6 พรรคการเมือง ขายนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยเห็นตรงกันแก้กฎหมายอีไอเอ ที่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง หนุนเลิกใช้ถุงพลาสติก และเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และแก้ฝุ่น PM2.5

วันนี้ (5 มี.ค.2562) ไทยพีบีเอส ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเวทีดีเบต "ไม่มีนโยบายสิ่งแวด ล้อมในพรรคการเมือง" โดยมีตัวแทนจาก 6 พรรคการเมืองร่วมเวที แต่ไม่มีตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐ โดยพบว่าหลายนโยบายจากตัวแทนพรรคการเมือง ที่ตรงกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การยกเลิกถุงพลาสติก และการแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคมีนโยบายสิ่งแวดล้อมหลายมิติ เช่นนโยบายก๊าซเรือนกระจกง ส่วนนโยบายเพื่อการพัฒนาจะอยู่บนฐานของระบบนิเวศ หรือ Green Development ซึ่งจะขยายเป็น Green City Green Society พร้อมจะปลูกป่า 50 ล้านไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ทำระบบจัดการน้ำ ส่งเสริมการปลูกพืชกัญชา ที่เป็นพืชเศรษฐกิจยุคใหม่ 

ถ้าพรรคได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่จะทำคือการเลิกถุงพลาสติก หนุนให้ปลูกป่า 50 ล้านไร่พร้อมกันทั้งประเทศ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บริหารจัดการน้ำ ฟื้นความสะอาดหน้าดินนำไปสู่เกษตรอินทรีย์ แก้ปัญหาขยะ การฟื้นฟูทะเลไทย แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 

 

นายปลอดประสพ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำภายใต้โทจย์ที่ว่าตอนนี้คนล่วงเกินธรรมชาติเกินขอบเขต ธรรมชาติเริ่มส่งผลต่อโลกค่อนข้างชัดเจน เช่น โลกร้อน พายุ ธรรมชาติเริ่มร่อยหรอจนส่งผลต่อการดำรงชีพ ธรรมชาติเริ่มหยุดวิวัฒนาการ เพราะสภาวะธรรมชาติไม่ปกติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ยั่งยืน 

นายสุเทพ คงเทศ รองหัวหน้าพรรคกรีน ระบุว่า สิ่งแวดล้อมอยู่ในนโยบายหลักของพรรค ประกอบด้วย ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน สามารถใช้ค้ำประกันเป็นสินทรัพย์ จะทำให้ทุกคนเข้าถึงทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เชื่อว่าทุกคนอยู่ได้กับต้นไม้ นอกจากนี้ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม เราจะทำให้ที่ทำกินทุกตารางนิ่้วในประเทศไทยให้ชอบด้วยกฎหมาย ให้ทุกคนมีที่เหยียบยืนอยู่ชนบทได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าเมือง

ผลักดันโยบายเกษตรกรรมสุขภาพ ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ ออก กม.ปกป้องคนทำเกษตรอินทรีย์ ไม่เอาสารเคมีอันตราย เช่น พาราควอต และ นโยบายสันติภาพยั่งยืน ออกกฎหมายให้ประชาชนมีสิทธิ์ให้ความคิดเห็น โดยตั้งสภาประชาธรรม

 

 

ประชาธิปัตย์ ฟันธงเลิกถ่านหิน-แก้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ส่วนนายเกียรติ สิทธีอมร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การออกแบบนโยบายโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ของพรคประธิปัตย์ ออกแบบให้สอดคล้องกับรองรับกับนโยบายระดับโลก ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อตกลงปารีส ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

พรรคจะทำ 4 เรื่องคือกฎหมายที่มีอยู่ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ต้องออกกฎหมายเพิ่ม บทบาทเอกชนต้องมีส่วนร่วม เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ประกอบการ-ผู้บริโภคโดยจูงใจทางภาษี ส่งเสริมสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข่น การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ใครก่อมลพิษต้องจ่ายค่ามลพิษ  

จุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยัการยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน   หนุนใช้พลังงานสะอาด เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปฏิรูปการทำรายงานผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ (อีไอเอ) ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนา

 

ด้านนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หัวหน้าพรรคเกียน บอกว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาจากการขาดจิตสำ นึก เพราะของการรับรู้ของคนในสังคม มีน้อยเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกจำกัดในวงแคบ จึงทำให้พลังการเมืองไม่เกิด สำนึกสิ่งแวดล้อมต้องสร้างการรับรู้ก่อน  

ทั้งนี้พรรคเกียน มองปัญหาสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่เมือง เสนอจัดการเรื่องหมา-แมวต้องทำ หมัน ต้องมีพื้นที่นันทนาการให้คนได้ใช้ชีวิต เพราะกรุงเทพ ตอนนี้ไม่น่าอยู่ ในซอยไม่มีที่เดิน พื้นที่ทางเท้า ถูกแย่งชิง ส่วนเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด เช่นเดียวกับการแก้ภูเขาหัวโล้น ไม่ได้แก้ด้วยการปลูกป่า แต่แก้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจป่าไม้ในชุมชน จะทำให้พ้นจากการทำลาย

 

ขอ 1 เสียงเข้าสภาพทบทวนกฎหมายอีอีซี

นายปกรณ์ อารีกุล โฆษกพรรคสามัญชน กล่าวว่า นโยบายของพรรคคือวัดค่าฝุ่นละอองจากปลายปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ยกเว้นผังเมืองยกเลิกพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)  เพราะที่ผ่านมาพบว่าในเขตอ.มาบตาพุด จ.ระยอง มีค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานมาโดยตลอดก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตในกรุงเทพอยู่แล้ว แต่ยังไม่มได้รับการแก้ปัญหา

สิ่งที่น่ากลัวคือบอร์ดอีอีซี สามารถที่จะยกเลิกผังเมืองได้ ดังนั้นถ้าเราได้เข้ามาจะทบทวนเรื่องกฎหมายอีอีซีทั้งระบบ นอกจากนี้พรรคจะหนุนพลังงานสะอาด ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนแม่วงก์ เขื่อนวังหีบ รวมทั้งเปิดประตูเขื่อนปากมูลถาวร

ยกเลิกการใช้สารเคมีโดยมีกระบวนการเยียวยาเกษตรกรที่ใช้เดิม ปฏิรูปที่ดินทำกิน กระจายการถือครองที่ดินผ่านกลไล ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า การออกพ.ร.บ.โฉนดชุมชน และพ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน

ขอ 1 เสียงจากคนที่เคยตะโกนอยู่นอกสภา ไปมีสิทธิและเป็นกระบอกเสียงในสภาให้จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

 

ส่วนนายนิติพล ผิวเหมาะ พรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า พรรคจริงจังกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เรามีนโยบายสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ หลักคิดคือคนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวบนโลก ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

ถ้าพรรคเป็นรัฐบาลจะต้องเลิกใช้พลาสติกภายใน 4 ปี หนุนให้มีกองทุนอีไอเอ ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ตั้งกองตำรวจสวัสดิภาพสัตว์ ทำฐานข้อมูลสวัสดิภาพสัตว์ เช่นพรรคเคยทำมาแล้วที่ เขียงใหม่ โดยตั้งศูนย์บริบาลช้าง โดยใช้คนในชุมชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 2562: การศึกษาไทย "ปฏิรูป" อย่างไรจึงจะสำเร็จ?

 

กลับขึ้นด้านบน