ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ชาวแม่แจ่ม สะท้อนปัญหา ดิน -น้ำ-เกษตร ให้ภาคการเมืองดูแล

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ชาวแม่แจ่ม สะท้อนปัญหา ดิน -น้ำ-เกษตร ให้ภาคการเมืองดูแล

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ชาวแม่แจ่ม สะท้อนปัญหา ดิน -น้ำ-เกษตร ให้ภาคการเมืองดูแล

รูปข่าว : ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ชาวแม่แจ่ม สะท้อนปัญหา ดิน -น้ำ-เกษตร ให้ภาคการเมืองดูแล

ไทยพีบีเอสจัดเวทีส่งเสียงประชาชนรับฟังความคิดเห็นนำเสนอต่อตัวแทนพรรคการเมือง เสียงสะท้อนของชาวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อยากเน้นให้จัดการที่ดินทำกิน

ไทยพีบีเอสจัดเวทีส่งเสียงประชาชน : ไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้ง ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นนำเสนอต่อตัวแทนพรรคการเมือง เวทีเเลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเยาวชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมสะท้อนความต้องการของพวกเขา ที่อยากเห็นนักการเมืองเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

 

นายพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านห้วยยางส้าน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อาศัยบนพื้นที่สูง กล่าวว่า ชาวกะเหรี่ยงในอำเภอแม่แจ่ม อยู่อาศัยในพื้นที่มานานกว่า 100 ปี แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือบางกลุ่มมีเพียงสิทธิ์ครอบครอง ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดินทำกิน

นอกจากปัญหาสิทธิที่ดินกับพื้นที่ป่า ครูและเยาวชนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม ได้สะท้อนปัญหาระบบการศึกษาจากส่วนกลางที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับคนพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน โรงพยาบาล

 

สำหรับการจัดการน้ำเป็นอีกประเด็นที่มีการพูดถึง เพราะพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำแจ่มไหลลงสู่แม่น้ำปิง มีลำน้ำสาขา 16 สาย และมี 8 สายไม่มีน้ำในหน้าแล้ง จึงทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ และนำไปสู่ปัญหาการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพดที่ใช้น้ำน้อย เกิดการเผาและมลภาวะ ส่งผลให้ราคาผลผลิตราคาที่ยังตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ และปัญหาการเดินทาง การขนส่งในพื้นที่

ทั้งนี้ อำเภอแม่แจ่ม อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 115 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นป่าและภูเขาสูงชันทุรกันดาร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ขอนโยบายจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้น้ำท่วม - น้ำแล้ง

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : หน้าฝนถนนขาด-รายได้ไม่มี ปัญหาใหญ่ของชาวแม่สามแลบ

 

 

กลับขึ้นด้านบน