"ชาติไทยพัฒนา"ลงพื้นที่หาเสียง จ.สุราษฯ - นครศรีฯ

"ชาติไทยพัฒนา"ลงพื้นที่หาเสียง จ.สุราษฯ - นครศรีฯ

"ชาติไทยพัฒนา"ลงพื้นที่หาเสียง จ.สุราษฯ - นครศรีฯ

รูปข่าว : "ชาติไทยพัฒนา"ลงพื้นที่หาเสียง จ.สุราษฯ - นครศรีฯ

ชาติไทยพัฒนา ลงพื้นที่หาเสียง จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ชูนโยบายแก้ปัญหาสินค้าเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการคมนาคม

วันนี้ (6 มี.ค.62) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เดินทางไปยัง จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคชาติไทยพัฒนาหาเสียงและเปิดเวทีปราศรัยที่สนามข้างโรงแรมวังใต้ จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรถแห่พบปะกับประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช และขึ้นเวทีปราศรัยที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชด้วย

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ชูนโยบายแก้ปัญหารอบด้าน เช่น เรื่องการคมนาคมและถนนหนทางรวมถึงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และเรื่องเกษตรกรรม ราคาสินค้าเกษตร ราคาปาล์มน้ำมัน ยางพารา และการประมง รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะมุ่งพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานีและทุกจังหวัดในภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับผู้สมัครของพรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช นั้น ได้แก่ จ.สุราษฏร์ธานี เขต 1 นายสมคิด กษมาพันธุ์ เขต 2 นายเจริญ จันทรา เขต 3 นายสุรัช ตันจรูญ เขต 4 นายนพพล รักณรงค์ เขต 5 นายสวัสดิ์ วิเชียรพร เขต 6 นายพิสัณห์ ทองโมถ่าย และ จ.นครศรีฯ เขต 1 นายวิโรจน์ พรหมสุด เขต 2 นายมณี เหมทานนท์ เขต 3 นายชยุต หนูสาย เขต 4 นายสมยศ หนูหนอง เขต 5 นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ เขต 6 นายสิริบรรณจบ คงใหม่ เขต 7 นายนิติศาสตร์ ทองสมัคร เขต 8 นายวัชนะ งามขำ

กลับขึ้นด้านบน