ฟังเสียงประชาชนเหนือ : หน้าฝนถนนขาด-รายได้ไม่มี ปัญหาใหญ่ของชาวแม่สามแลบ

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : หน้าฝนถนนขาด-รายได้ไม่มี ปัญหาใหญ่ของชาวแม่สามแลบ

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : หน้าฝนถนนขาด-รายได้ไม่มี ปัญหาใหญ่ของชาวแม่สามแลบ

รูปข่าว : ฟังเสียงประชาชนเหนือ : หน้าฝนถนนขาด-รายได้ไม่มี ปัญหาใหญ่ของชาวแม่สามแลบ

เมื่อพื้นที่บ้านเกิดไม่เอื้ออำนวยให้ทำมาหากินได้ หลายคนเลือกย้ายออกจากพื้นที่ หรือเลือกเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ จำเป็นต้องทิ้งเด็กและคนชราไว้เบื้องหลัง หวังรัฐบาลที่ได้จากการเลือกตั้งพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมามากขึ้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียน กลุ่มชาติพันธ์ เครือข่ายด้านการศึกษา และประชาชนจากหลายอาชีพ เข้าร่วมเวทีส่งเสียงประชาชน:ไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้ง ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เพื่อฟังเสียงประชาชนคนเหนือกำหนดอนาคตตัวเอง ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นโดยไทยพีบีเอส และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 ม.ค. 2562

เวทีดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งจำลองหน่วยเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง พร้อมมีการเสนอข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องได้รับการแก้ไข

 

นายวสันต์ นำชัยทศพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน สะท้อนปัญหาในพื้นที่ว่า หมู่บ้านแม่สามแลบ เป็นพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา มีเพียงแม่น้ำสาละวินกั้นพรมแดน และพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขา การเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างลำบาก และมักถูกตัดขาดโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ในหมู่บ้านมีคนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งเผ่ากะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ชาวไทยยวน และชาวมุสลิม รวมกว่า 400 หลังคาเรือน อาศัยอยู่รวมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา

อาชีพคนที่นี้ก็ลำบาก หลายครอบครัวที่รับจ้างยกสินค้าแทบไม่มีรายได้ เพราะท่าจุดผ่อนปรนชั่วคราว บ้านแม่สามแลบ ซบเซาและเงียบเหงามาแล้วหลายปี

 

ปัญหาการเดินทางและปัญหาเศรษฐกิจ เริ่มส่งผลกับคนในพื้นที่และบุตรหลานที่มีสัญชาติไทยออกจากหมู่บ้าน หรือไปในทำงานในเมืองใหญ่ คนในหมู่บ้านจึงมีเพียงเด็ก และผู้สูงวัยเท่านั้น

เลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่ ที่หวังจะฟื้นความมีชีวิตของชาวแม่สามแลบกลับคืนมา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ขอนโยบายจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้น้ำท่วม - น้ำแล้ง

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ชาวแม่แจ่ม สะท้อนปัญหา ดิน -น้ำ-เกษตร ให้ภาคการเมืองดูแล

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน