เลือกตั้ง 2562: ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร"

เลือกตั้ง 2562: ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร"

เลือกตั้ง 2562: ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร"

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562: ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนไม่รับคำฟ้อง "เรืองไกร"

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ไว้พิจารณา กรณียื่นฟ้อง กกต. ที่มีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติว่าไม่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถมานำไปอ้าง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญชะลอการอ่านคำวินิจฉัย

วันนี้ (7 มี.ค.2562)หลังจากที่ศาลปกครองกลางได้มีเอกสารแจ้งไปยังนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กรณีที่นายเรืองไกร ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องของตนที่ขอให้วินิจฉัยว่ามติยุบพรรคไทยรักษาชาติของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดว่าจะรับคดีดังกล่าวไว้พิจาณาหรือไม่ในวันนี้

โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่การมีมติของ กกต.เป็นการดำเนินการตามมาตรา 92 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ และเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยกข้ออ้างเกี่ยวกับการกระทำของ กกต.ที่อ้างในคำฟ้องขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้ การกระทำตามคำฟ้องจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ประกอบมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

ซึ่งก่อนฟังคำวินิจฉัยของศาล นายเรืองไกร กล่าวว่า หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย ก็จะนำคำสั่งดังกล่าวไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ระงับการพิจาณาลงมติในคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติไว้จนกว่าศาลปกครองจะพิจารณาคำร้องของตนเสร็จสิ้น 

 

สมาชิก-กรรมการเข้าที่ทำการพรรคต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พรรคไทยรักษาชาติ มีสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคทยอยเดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคต่อเนื่อง เพื่อรวมตัวกันก่อนที่จะเดินไปศาลรัฐธรรมนูญฟังคำวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคไทยรักษาชาติ กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในช่วงเช้านี้ประกอบไปด้วย น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค , นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค,นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนพรรค ,นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค นายพิชิต ชื่นบาน ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย,และ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงยังมีสมาชิกคนอื่นของพรรคทยอยเดินทางเข้าพรรคมาอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน