เลือกตั้ง 2562 : เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กก.บห.“ไทยรักษาชาติ” 10 ปี

เลือกตั้ง 2562 : เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กก.บห.“ไทยรักษาชาติ” 10 ปี

เลือกตั้ง 2562 : เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กก.บห.“ไทยรักษาชาติ” 10 ปี

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กก.บห.“ไทยรักษาชาติ” 10 ปี

คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ 13 คน ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษายุบพรรคไทยรักษาชาติ

วันนี้ (7 มี.ค.2562) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ 13 คน ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 235 วรรค 4 ระบุ "ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆ"

ซึ่งกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติทั้ง 13 คน จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ เป็นเวลา 10 ปี  ดังนี้

1.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ

2.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1(ลูกชายนายพายัพ ชินวัตร)

3.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2

4.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3

5.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4

6.นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

7.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค

8.นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1

9.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค

10.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3

11.นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ

12.นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

13.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค

  

กลับขึ้นด้านบน