ร้อง สธ.หาวิธีเรียกเงินคืนบุคลากรกว่า 300 คน

ร้อง สธ.หาวิธีเรียกเงินคืนบุคลากรกว่า 300 คน

ร้อง สธ.หาวิธีเรียกเงินคืนบุคลากรกว่า 300 คน

รูปข่าว : ร้อง สธ.หาวิธีเรียกเงินคืนบุคลากรกว่า 300 คน

เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงปัญหาและกำหนดแนวทางการคืนเงินให้ชัดเจน หลังพบบุคลากรสาธารณสุขถูกเรียกคืนเงินกว่า 300 คน โดยยอดเงินสูงสุดที่เรียกคืนสูงเกือบ 100,000 บาท

ปัญหากระทรวงสาธารณสุข เรียกเงินเดือนคืนจากข้าราชการในสังกัดหลายจังหวัด เนื่องจากคำนวณผิดพลาดถึง 5 ปี กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มวิชาชีพในโลกออนไลน์

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เห็นว่า ความผิดพลาดน่าจะเกิดจากระบบการทำบัญชีมากกว่าตัวบุคคล เพราะเป็นเรื่องใหม่ อาจทำให้แต่ละพื้นที่ขาดความเข้าใจ ขณะนี้รอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะหาทางแก้ปัญหาอย่างไร และเรียกร้องให้กำหนดวิธีการเรียกเงินคืนที่เหมาะสม

 

เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ กล่าวอีกว่า เท่าที่ตรวจสอบพบผู้ได้รับผลกระทบ 300 คนใน 9 จังหวัด มากสุดคือที่ จ.ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และกระบี่ บางพื้นที่ให้คืนเงินภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยใช้วิธีหักจากบัญชีเงินเดือนทันที หรือหักร้อยละ 10-20 ต่อเดือน ทำให้ได้รับผลกระทบ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดเร่งตรวจสอบการคำนวณตัวเลขเงินเดือนแต่ละพื้นที่ใหม่ หากพบมีการจ่ายเงินเดือนเกินไปก็ต้องเรียกคืนตามระเบียบราชการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ยืดเวลาการผ่อนชำระเงินคืนออกไปและลดจำนวนเงินจ่ายคืนแต่ละเดือนลงเพื่อลดผลกระทบ

โดยจะขอผ่อนชำระหนี้ระยะยาวขึ้น เงินไม่เกิน 50,000 บาท ขอผ่อนชำระภายในเวลา 5 ปี และหากจำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท ขอยืดเวลาไปถึง 10 ปี หักเท่ากันทุกเดือน ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยให้การผ่อนต่อเดือนจำนวนน้อยลง พร้อมยืนยันว่าผู้บริหารกระทรวงจะหาทางช่วยเหลืออย่างดีที่สุด

 

กลับขึ้นด้านบน