เตรียมพิจารณาห้ามขายเครื่องดื่ม "แอลกอฮอล์" วันที่ 13 เม.ย.

เตรียมพิจารณาห้ามขายเครื่องดื่ม "แอลกอฮอล์" วันที่ 13 เม.ย.

เตรียมพิจารณาห้ามขายเครื่องดื่ม "แอลกอฮอล์" วันที่ 13 เม.ย.

รูปข่าว : เตรียมพิจารณาห้ามขายเครื่องดื่ม "แอลกอฮอล์" วันที่ 13 เม.ย.

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เตรียมพิจารณามาตรการห้ามจำหน่ายสุราในวันที่ 13 เม.ย.โดยคาดว่าหวังว่าจะบังคับใช้ทันสงกรานต์ปีนี้

ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่าวันที่ 15 มี.ค.นี้ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จะพิจารณาออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันที่ 13 เม.ย.โดยสนับสนุนมาตรการดังกล่าวเนื่องจากผลสำรวจความเห็นประชาชนร้อยละ 70.1 เห็นด้วยกับมาตรการนี้ เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุจราจร ลดเหตุทะเลาะวิวาท เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ลดพฤติกรรมลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ และการลดความเดือดร้อนรำคาญจากพฤติกรรมคนเมา ขณะที่เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่าทำให้งานสงกรานต์ไม่สนุก

สำหรับมาตรการทางเลือก ได้แก่ การหยุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์เร็วกว่าเวลาที่อนุญาตตามปกติ พบว่าร้อยละ 62.8 เห็นด้วย และกว่าร้อยละ 50 เห็นว่าควรจำหน่ายได้ถึงเวลา 20.00 น. ส่วนร้อยละ 80 เห็นว่าควรให้จำหน่ายได้ถึงเวลา 22.00 น.

นอกจากนี้ประชาชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 66.5 ยังเห็นว่าควรห้ามกิจกรรมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การจัด event การจัดคอนเสิร์ต สอดคล้องกับความเห็นของผู้ดื่มร้อยละ 31.4 ที่เห็นด้วยเช่นกัน

นายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) คาดว่า หลังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเห็นชอบแล้วร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ต้องรอนายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป อาจจะทันสงกรานต์ปีนี้ ถ้ารัฐบาลเอาจริง หรืออาจจะมีผลบังคับใช้จริงในปีหน้า เพื่อให้มีระยะเวลาปรับตัว

กลับขึ้นด้านบน