ป้องกันสวมตอไม้ ! หลังปลดล็อกปลูกไม้หวงห้ามที่ดินกรรมสิทธิ์

ป้องกันสวมตอไม้ ! หลังปลดล็อกปลูกไม้หวงห้ามที่ดินกรรมสิทธิ์

ป้องกันสวมตอไม้ ! หลังปลดล็อกปลูกไม้หวงห้ามที่ดินกรรมสิทธิ์

รูปข่าว : ป้องกันสวมตอไม้ ! หลังปลดล็อกปลูกไม้หวงห้ามที่ดินกรรมสิทธิ์

กรมป่าไม้ ยอมรับว่าการปลดล็อกกฎหมายให้ประชาชนสามารถปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรรมสิทธิ์ อาจเป็นการเปิดช่องให้ขบวนการลักลอบตัดไม้ นำไม้ป่ามาสวมสิทธิ์ หรือสวมตอไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ แต่เริ่มสำรวจภาคสนามไม้ดั้งเดิมเพื่อคัดแยก

วันนี้ (11 มี.ค.2562) กรมป่าไม้จัดนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการปรับแก้กฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการ

โดยเฉพาะปรับแก้พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ที่ใช้มานานกว่า 78 ปี ซึ่งยกเลิกมาตรา 7 เพื่อให้ชาวบ้านปลูกและตัดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ และที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ

นายจุมภฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ ยอมรับว่า ภาครัฐและคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ มีความกังวลในประเด็นที่ว่า อาจเป็นการเปิดช่องให้ขบวนการลักลอบตัดไม้นำไม้ป่ามาสวมสิทธิ์หรือสวมตอไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อขายอย่างถูกกฎหมาย

รัฐบาลก็ห่วงเรื่องการสวมตอ แต่กรมป่าไม้ ให้คำมั่นกับคณะกรรมาธิการ และและคณะทำงานคทช.และเจ้าหน้าที่ทั้ง 328 อำเภอ และใช้ลงไปสำรวจเชิงพื้นที่เพื่อแยกไม้ดั้งเดิมออก เช่น ขนาด ลำต้น ความสูง พิกัด

นายจุมภฏ ยืนยันว่า ร่างกฎหมายป่าไม้ฉบับแก้ไข ไม่เปิดช่องให้ข้าราชการกรมป่าไม้ทุจริต หรือเรียกรับผลประโยชน์จากการตัดไม้ เพราะมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

 

 

ขณะที่ภาคประชาชนเชื่อว่า การสร้างกลไกการทำงานของอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในหลายพื้นที่ ก็สามารถป้องกันการลักลอบตัดไม้ในป่า ควบคู่กับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ว่า คาดว่าพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับแก้ไข จะสามารถประกาศใช้ภายในเดือนมี.ค.นี้ หรืออาจเป็นเดือนเม.ย.เพื่อปลดล็อกกฎหมาย ให้ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรรมสิทธิ์และที่ดินที่ได้รับอนุญาต ที่จ.ขอนแก่น ผู้ที่ปลูกไม้หวงห้ามแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสวนป่า ก็ได้เริ่มลงทะเบียนต้นไม้ ผ่านแอพพลิเคชั่น อี-ทรี รวมทั้งเตรียมหากล้าไม้ มาปลูกในพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลดล็อก ม.7 เปิดทางประชาชนปลูกไม้หวงห้ามขาย

 

 

กลับขึ้นด้านบน