ฝุ่นPM2.5: วันเดียว "เผาป่าวอด" 500 ไร่ ต้นตอฝุ่นพิษเหนือพุ่ง

ฝุ่นPM2.5: วันเดียว "เผาป่าวอด" 500 ไร่ ต้นตอฝุ่นพิษเหนือพุ่ง

ฝุ่นPM2.5: วันเดียว "เผาป่าวอด" 500 ไร่ ต้นตอฝุ่นพิษเหนือพุ่ง

รูปข่าว : ฝุ่นPM2.5: วันเดียว "เผาป่าวอด" 500 ไร่ ต้นตอฝุ่นพิษเหนือพุ่ง

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กรมอุทยานฯและฝ่ายปกครองต้องระดมดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ หลังพบเวลา 17.00 น.ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยพบ 5 จังหวัดมีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าเสียหายรวมกันเกือบ 500 ไร่ หนักสุดพะเยา 102 ไร่และไฟลามใกล้ ม.พะเยา

วันนี้ (12 มี.ค.2562) ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น.กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานพบว่าค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 10 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีส้ม 7 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) โดยฝุ่น PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 67 -164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานดังนี้

 • ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง123  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 127ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 86  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 164ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนฝุ่น PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 92-209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานดังนี้

 • ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 146ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง179 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 206 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 175 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 176 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จังหวัดเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุม เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือ ณ หน่วยจัดการต้นน้าแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง สั่งการให้ปลัดอาเภอฝ่ายป้องกัน นำสมาชิก อส.ฝาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่คะ เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาป่าไม้ เข้าควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ ม.6 ต.แม่คะ พบพื้นที่ป่า เสียหายประมาณ 20 ไร่

ฝ่ายปกครองตาบลโป่งน้าร้อน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ร่วมกันสารวจพื้นที่ เสี่ยงในการเผา พร้อมดับไฟในเส้นทางที่ได้ออกสำรวจ สามารถดับไฟได้ทัน พบความเสียหาย ประมาณ 12 ไร่ โดยไม่พบผู้กระทำผิด

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าสบแม่แจ่ม ออกตรวจสอบจุดความร้อนที่ได้รับข้อมูล จากดาวเทียม บริเวณบ้านหนองหลวง หมู่ 8 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า แม่ตาลและป่าแม่ยุย ซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบยังเกิดไฟอยู่ เป็นไฟที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากที่ เจ้าหน้าที่ได้ดับไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา จึงได้ทาการดับไฟจนไฟดับสนิท พื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหาย ประมาณ 7 ไร่ สาเหตุเกิดจากการลักลอบเผาแล้วลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

 

 

จังหวัดพะเยา

นายวิเชียร จันทะลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาสิบห้าชั้น เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาเขียว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าที่ 3 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เข้าตรวจสอบจุดความร้อนและปฏิบัติการดับไฟป่า จำนวน 4 จุด บริเวณบ้านร่องปอ หมู่ 7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว พบพื้นที่เสียหายรวมทั้งหมด 102 ไร่

ทั้งนี้ยังได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณบ้านร้อง หมู่ 8 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา พบพื้นที่เสียหาย 7 ไร่ และบริเวณบ้านดงอินตา จานวน 2 จุด จุดแรกพบพื้นที่เสียหาย 20 ไร่ และจุดที่ 2 พบพื้นที่เสียหาย 18 ไร่


นอกจากนี้พื้นที่พะเยา เกิดไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง บริเวณยอดเขาในมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมไฟ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพประชาชน หลังจากเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ 60 นาย เข้าดับไฟบนยอดเขาภายในมหาวิทยาลัย โดย ตชด.32 ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเสริมอีก 1 ชุด ซึ่งไฟได้โหมไหม้ป่าบริเวณกว๊านพะเยา เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้าดับไฟเพื่อควบคุมเพลิง พร้อมทั้งใช้กาลังเจ้าหน้าที่เข้าทาการสกัด เชื้อไฟเพื่อไม่ให้ขยายวงกว้าง เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งค่า PM2.5 และ PM10 เพิ่มสูงขึ้นได้ 

จังหวัดน่าน

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน ได้ปฏิบัติการดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ายาวและป่าน้าสวด ร่วมกับเครือข่ายบ้านพี้เหนือ ตาบลบ้านพี้ อาเภอบ้านหลวง พบพื้นที่เสียหาย 150 ไร่ โดยหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน ร่วมกับทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าวังผา ปฏิบัติการดับไฟป่าในท้องที่บ้านอาฮาม บ้านท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จังหวัดเชียงราย


เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สบอ.15) ร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านพญาเลาอู เข้าดับไฟบริเวณทิศตะวันออกบ้านเลาตาขาว หมู่ที่ 21 ตาบลตับเต่าอาเภอเทิง ตรวจพบโดยผู้ใหญ่บ้านพญาเลาอู ดับเสร็จสิ้นเวลา 16.46 น. พบพื้นที่เสียหาย 15 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า

จังหวัดลำพูน


หน่วยป้องกันและป่าไม้แม่ทา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ทาชมภู และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา ร่วมกันปฏิบัติการดับไฟป่าที่บ้านจาขี้มด หมู่ 2 ต.ศรีบัวบาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาน พื้นที่ป่าเสียหาย 80 ไร่ ไม่ทราบสาเหตุการเกิดไฟ ส่วนอีกจุด บริเวณบ้านน้าพุ หมู่ที่ 7 ต.ป่าสัก อ.เมือง  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเหมืองจี้-สันป่าสัก พบพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 50 ไร่

 


จังหวัดแพร่

นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมทางไกลระบบ Conference เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (ไฟป่าและหมอกควัน) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง.ผอ.กอรมน. ปลัดจังหวัด ปภ. ทสจ. สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ สบอ.ที่ 13 (แพร่) นายอำเภอ ปลัดอาเภอ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าป่าไม้ โดยข้อสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ให้ร้องขอศูนย์ฯจังหวัด และมอบหมายให้ ปภ. และ ทสจ.แพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อน ให้เห็นภาพความถี่การเกิดจุดความร้อน และให้ ทสจ. ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดับไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่นPM2.5: ฝุ่นพิษพุ่ง ! ไฟป่าลาวลามขึ้นภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

ฝุ่นPM2.5 : "เชียงใหม่" จับจริงลอบเผาป่า หลังค่าฝุ่นกลับมาวิกฤต

ภาพดาวเทียมชี้ "จุดไฟป่า" พุ่ง 15,831 สูงสุดในรอบหลายปี

 

 

กลับขึ้นด้านบน