ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ขอนโยบายจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้น้ำท่วม - น้ำแล้ง

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ขอนโยบายจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้น้ำท่วม - น้ำแล้ง

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ขอนโยบายจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้น้ำท่วม - น้ำแล้ง

รูปข่าว : ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ขอนโยบายจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้น้ำท่วม - น้ำแล้ง

จังหวัดสุโขทัยประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งทุกปี เสนอพรรคการเมืองมีแผนจัดการลุ่มน้ำยม หวังมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกพื้นที่

จังหวัดสุโขทัยมีประชากรประมาณ 600,000 คน มี ส.ส. ได้ 3 คน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำยม ที่ผ่านมามีปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเกือบทุกปี ชาวสุโขทัยจึงอยากให้นักการเมือง มีนโยบายการจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ความเดือนร้อนจากน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นสิ่งที่ชาวสุโขทัย และชาวบ้านในลุ่มน้ำยมต้องประสบทุกปี แม้ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ จะพยายามแก้ปัญหา เช่นการสร้างกำแพงริมน้ำ กั้นพื้นที่หลายจุด ระยะทางมากกว่า 50 กิโลเมตรตลอดริมฝั่งแม่น้ำยม แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปี เพราะบางปีกระแสน้ำสามารถทะลุใต้กำแพงพนังกั้นน้ำ

 

ปัญหาดังกล่าวถูกนำมาย้ำอีกครั้งในเวที ฟังเสียงประชาชน : ให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสุโขทัย โดยเสนอให้พรรคการเร่งการจัดการลุ่มน้ำยม เพราะชาวสุโขทัยมองว่าลุ่มน้ำยม ไม่ใช่ของชาวสุโขทัยอย่างเดียว ดังนั้นต้องมีการจัดการร่วมอย่างเป็นระบบ เพราะกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและการประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสุโขทัย โดยขอเสนอการแก้ปัญหาน้ำท่วมและไม่มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง ด้วยการกระจายสร้างแก้มลิงตามพื้นที่ลุ่ม หรือการสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ลาดชัด

 

สาเหตุหลักของน้ำท่วมและน้ำแล้ง จังหวัดสุโขทัย ชาวบ้านสะท้อนว่าเกิดจากการขยายเมือง น้ำไม่สามารถระบายลงทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอีกปัญหาคือน้ำที่หลากจากพื้นที่ต้นน้ำ เพราะพื้นที่ป่าลดลง ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว และฤดูแล้งก็ไม่มีป่าที่ช่วยกักเก็บน้ำจึงอยากให้ภาครัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเป็นระบบ สนับสนุนนโยบายการจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แยกเป็นลุ่มน้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมองการจัดการน้ำที่ต่างกัน เพราะแม่น้ำยมไม่ใช่ของคนสุโขทัย แต่เป็นของคนทั้งลุ่มน้ำ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : ชาวแม่แจ่ม สะท้อนปัญหา ดิน -น้ำ-เกษตร ให้ภาคการเมืองดูแล

ฟังเสียงประชาชนเหนือ : หน้าฝนถนนขาด-รายได้ไม่มี ปัญหาใหญ่ของชาวแม่สามแลบ

กลับขึ้นด้านบน