สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เตรียมเพิ่มคอร์สอบรม ครูสพฐ.

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เตรียมเพิ่มคอร์สอบรม ครูสพฐ.

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เตรียมเพิ่มคอร์สอบรม ครูสพฐ.

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จัดประชุมร่วมกับวิทยากรของสมาคมฯ เพื่อเตรียมเพิ่มคอร์สอบรม FA Thailand Introductory Course ให้กับครูในสังกัด สพฐ.

รูปข่าว : สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เตรียมเพิ่มคอร์สอบรม ครูสพฐ.

วันนี้ (13 มี.ค.62) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการประชุมเพื่อเพิ่มคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course ให้กับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ และคุณลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน มอบนโยบายให้กับวิทยากรของสมาคมฯ ประกอบด้วย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข, เจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์ และเอกลักษณ์ ทองอ่ำ ในการเพิ่มคอร์สอบรมให้ครอบคลุมกับจำนวนผู้สมัคร โดยในเบื้องต้นจะมีการพิจารณาเพิ่มคอร์สอบรมในจังหวัดหรือพื้นที่ ที่มีครูแสดงความประสงค์เข้าอบรมมากกว่า 1 คอร์ส หรือ 30 คน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นจากการตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครพบว่า มีผู้สมัครจำนวนมากที่เอกสารไม่ครบ จึงอยากให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนกรอบข้อมูล เพื่อสมัครได้ที่ https://work.fathailand.org/member/training-guest-list/1

โดย หลักฐานการสมัครเข้าอบรม มีดังนี้

1.หนังสือรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องเป็นข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.ประวัติการทำงาน และ ประวัติส่วนตัว
3.ใบรับรองแพทย์
4.ใบสมัคร
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.รูปถ่ายหน้าตรง

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course จำนวน 8 คอร์ส ทั่วประเทศไทย ให้กับครูในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการกระจายความรู้สู่ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ให้นำไปถ่ายทอดเยาวชนอย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อพัฒนาพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าก้าวสู่ฟุตบอลระดับอาชีพอย่างยั่งยืน

ล่าสุดได้มีการเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course คอร์สแรกไปแล้ว ที่โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากครูเป็นอย่างดี และมีครูที่ต้องการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเป็นจำนวนมาก

สำหรับ ครูผู้ฝึกสอนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.

กลับขึ้นด้านบน