ฝุ่นPM2.5: หยุดเรียน ! ควันไฟป่าลามกระทบ ม.เชียงใหม่ หยุดเรียน 14-15 มี.ค.นี้

ฝุ่นPM2.5: หยุดเรียน ! ควันไฟป่าลามกระทบ ม.เชียงใหม่ หยุดเรียน 14-15 มี.ค.นี้

ฝุ่นPM2.5: หยุดเรียน ! ควันไฟป่าลามกระทบ ม.เชียงใหม่ หยุดเรียน 14-15 มี.ค.นี้

รูปข่าว : ฝุ่นPM2.5: หยุดเรียน ! ควันไฟป่าลามกระทบ ม.เชียงใหม่ หยุดเรียน 14-15 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศปิดเรียน 2 วัน เริ่ม 14-15 มี.ค.นี้ หลังได้รับผลกระทบจากมลพิษจากหมอกควันไฟป่า ซึ่งล่าสุดเวลา 18.00 น.กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นPM 2.5 ที่เชียงใหม่เกินมาตรฐาน 2 เท่า

วันนี้ (13 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศลงวันที่ 13 มี.ค.นี้เรื่องงดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • ให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค.นี้ กรณีส่วนงานใดที่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถงดการเรียนการสอนหรือการให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร
 • มหาวิทยาลัยของดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา
 •  มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม
 •  ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษกรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง หากนักศึกษามีเหตุไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ให้ถือว่าเป็นการขาดเรียน

"เชียงราย" ฝุ่นพิษสูง 3 เท่า

ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อเวลา 18.00 น. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยฝุ่น PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 59-169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานดังนี้

 • ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 137 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 155 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 96ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 87-215 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน ดังนี้

 • ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 156 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 156ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 171 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย  215 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 167ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 137 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ก๊าซโอโซน (O3) ตรวจพบค่าระหว่าง 65 - 96 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพดาวเทียมชี้ "จุดไฟป่า" พุ่ง 15,831 สูงสุดในรอบหลายปี

ฝุ่นPM2.5: วันเดียว "เผาป่าวอด" 500 ไร่ ต้นตอฝุ่นพิษเหนือพุ่ง

ฝุ่นPM2.5 : "เชียงใหม่" จับจริงลอบเผาป่า หลังค่าฝุ่นกลับมาวิกฤต

 

 

กลับขึ้นด้านบน