เลือกตั้ง 2562 : กกต.รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ผ่านแอปฯ Rapid Report

เลือกตั้ง 2562 : กกต.รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ผ่านแอปฯ Rapid Report

เลือกตั้ง 2562 : กกต.รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ผ่านแอปฯ Rapid Report

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : กกต.รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ผ่านแอปฯ Rapid Report

กกต. ร่วมกับ "สพร.-ตัวแทนสื่อมวลชน" ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชั่น Rapid Report รู้ผลนับคะแนนได้ภายใน 3 ชั่งโมง

วันนี้ (14 มี.ค.2562) พ.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และตัวแทนสื่อมวลชน 30 สำนัก ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับแอปพลิเคชัน Rapid Report สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะใช้ในการรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real Time แล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมติดตาม และแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภารกิจการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พ.ต.จรุงวิทย์ กล่าวว่าการแสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ จะเป็นการแสดงผลคะแนนของผู้สมัครเป็นรายเขตเลือกตั้งรายจังหวัดและรายภาค โดยแสดงผลการนับคะแนน ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการแบบ Real Time แต่จะแสดงไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งจากการออกเสียงลงคะแนนนับแต่เวลา 08.00-17.00 น. คาดว่าจะสามารถทราบผลการนับคะแนนได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมง

ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการอบรมวิทยากรที่จะทำหน้าที่ในการอบรม กปน. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Rapid Report ได้อย่างถูกต้อง

พ.ต.จรุงวิทย์ กล่าวว่า กรณีบางหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ไกลไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นได้มอบหมายให้อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตที่รับผิดชอบระดับอำเภอดำเนินการรายงานแทน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมทั้งความหนาแน่นของผู้ใช้งานเมื่อมีการรายงานข้อมูลเข้ามาพร้อมๆกันได้เตรียม Sever รองรับไว้อย่างพอเพียง จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการรายงานข้อมูลการเลือกตั้งเพราะได้จัดให้มีการทดสอบระบบพร้อมกันก่อนการใช้งานแล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน