"10 ข้อพึงระวัง" ของสื่อมวลชน กรณีรายงานข่าวการเลือกตั้ง

"10 ข้อพึงระวัง" ของสื่อมวลชน กรณีรายงานข่าวการเลือกตั้ง

"10 ข้อพึงระวัง" ของสื่อมวลชน กรณีรายงานข่าวการเลือกตั้ง

รูปข่าว : "10 ข้อพึงระวัง" ของสื่อมวลชน กรณีรายงานข่าวการเลือกตั้ง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อพึงระวังของสื่อมวลชน 10 ประการ ในระหว่างการเลือกตั้ง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อพึงระวังของสื่อมวลชน 10 ประการ ในระหว่างการเลือกตั้ง ระบุว่า

1. สื่อมวลชนทุกประเภท อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตัวอย่างที่พึงระวัง อาทิ

  • ไม่เสนอข่าวในลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหาเสียงทางอ้อมให้กับพรรคการเมือง ตั้งแต่ 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง
  • สื่อมวลชนทำโพลล์ หรือรายงานผลโพลล์ของสำนักโพลล์ต่าง ๆ ได้ โดยต้องระวังว่าต้องไม่ใช่โพลล์ที่ทำโดยเจตนาไม่บริสุทธิ์ โดยหวังผลชี้นำต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  • ต้องไม่นำเสนอผลโพลล์ระหว่าง 7 วัน สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงสิ้นสุดการเลือกตั้ง
  • ระมัดระวังในการบันทึกภาพบริเวณหน่วยเลือกตั้ง จนอาจทำให้การลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ไม่เป็นความลับ
  • สืบเนื่องจากระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรค์ปันส่วนผสม ทำให้ทุกคะแนนเสียงอาจมีผลต่อพรรคการเมืองได้ทุกพรรค การอำนวยความสะดวกของพรรคการเมืองในการทำข่าวของสื่อมวลชนในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง อาจเข้าข่ายการให้ผลประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นตัวเงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้

2. สื่อมวลชนทุกประเภท อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ห้ามขายพื้นที่โฆษณาทางการเมืองในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง

4. สื่อประเภทอื่น ๆ นอกจากข้อ 3 รับเงินค่าโฆษณาการหาเสียงได้ภายใต้เงื่อนไขไม่เกินค่าใช้จ่ายในการหาเสียง

5. กฎหมายกำหนดให้สื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ต้องให้ความร่วมมือกับ กกต. ในการจัดสรรเวลาออกอากาศให้กับพรรคการเมือง

6. การทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนทุกประเภท ในการรายงานข่าวเลือกตั้ง สามารถทำได้ตามสิทธิเสรีภาพ หลักวิชาชีพ หลังจรรยาบรรณ จริยธรรมวิชาชีพ โดยการยึดหลักความเป็นกลาง ความเสมอภาพของผู้สมัครและพรรคการเมืองนั้น อาจมีส่วนช่วยให้ศาลใช้ดุลยพินิจโดยยกหลักการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน หากเกิดกรณีถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม

7. การจัดเวทีอภิปรายของผู้สมัครหรือผู้แทนพรรคการเมืองเพื่อนำเสนอในพื้นที่สื่อ ให้คำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ แต่ไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนทุกพรรคในแต่ละเวที อาจกระจายเวทีเป็นประเด็นตามนโยบาย หรือขนาดของพรรค

8. ห้ามสื่อมวลชน พิธีกร ศิลปิน ใช้ความสามารถของอาชีพเพื่อช่วยหาเสียงแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เว้นแต่จะเป็นตัวผู้สมัครเอง

9. ห้ามเผยแพร่ถ้อยคำหาเสียงที่ใช้ถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม

10. ห้ามรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มุ่งรายงานข่าวด้านดีแก่พรรค หรือผู้สมัคร หรือมุ่งรายงานข่าวแง่ร้ายแก่คู่แข่ง

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน