"วีรชัย พลาศรัย" เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรม

"วีรชัย พลาศรัย" เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรม

"วีรชัย พลาศรัย" เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรม

รูปข่าว : "วีรชัย พลาศรัย" เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรม

นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรม อย่างสงบด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก สิริอายุ 58 ปี

วันนี้ (16 มี.ค.2562) มีรายงานว่า นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรม อย่างสงบด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก ณ กรุงวอชิงตันดีซี เมื่อเวลา 11.43 น. ตามเวลาประเทศไทย

นายวีรชัย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูง

นายวีรชัย ท่านทูตแสบ มีบทบาทด้านการทูต การสร้างสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา และเป็นที่รู้จักในฐานะหัวหน้าคณะต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารการชี้แจงต่อศาลโลกกรณีคดีปราสาทพระวิหารในปี 2556 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนชาวไทยอย่างสุดความสามารถ 

นายวีรชัย เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2503 สมรสกับนางอลิซเบธ พลาศรัย 

ประวัติการศึกษา

Licence en Droit, Université de Paris X (Nanterre) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

MaÎtrise en Science Politique, Université de Paris X (Nanterre) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Doctorat de 3ème cycle, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne สาธารณรัฐฝรั่งเศส

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2530 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง

พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

พ.ศ. 2532 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง นิติกร 6 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

               ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่ง โอนไปรับราชการที่กระทรวงพาณิชย์ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 8คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา

พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่ง โอนมารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
               ดำรงตำแหน่ง อธิบดี(นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

11 ธ.ค. 2551 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2535
2. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2538
3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2543
4. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2547
5. ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2550
6. มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ 5 ธันวาคม 2553
7. เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ 5 ธันวาคม 2555
8. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

Knight Grand Cross of the Order of the Orange-Nassau
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน