โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 170 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 170 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 170 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 170 นาย

วันที่ 16 มี.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ เมษายน 2562 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้ เช่น
1. พลโท ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา เป็น พลเอก
2. พลโท ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์ เป็น พลเอก
3. พลโท ชมพล อามระดิษ เป็น พลเอก
4. พลโท ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ เป็น พลเอก
5. พลโท กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง เป็น พลเอก
6. พลโท เกริกเกียรติ กิตติขจร เป็น พลเอก

อ่านประกาศฉบับเต็ม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

กลับขึ้นด้านบน