เตรียมรับมือภัยแล้ง - พื้นที่เสี่ยง 25 จังหวัด

เตรียมรับมือภัยแล้ง - พื้นที่เสี่ยง 25 จังหวัด

เตรียมรับมือภัยแล้ง - พื้นที่เสี่ยง 25 จังหวัด

รูปข่าว : เตรียมรับมือภัยแล้ง - พื้นที่เสี่ยง 25 จังหวัด

รัฐบาลเตรียมรับมือภัยแล้งปี 62 หลังประกาศภัยแล้งแล้ว 2 จังหวัด คือ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ศรีสะเกษ รวมพื้นที่ 5 อำเภอ 7 ตำบล 53 หมู่บ้าน ขณะที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ จ.นครสวรรค์ เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค

วันนี้ (18 มี.ค.62) คณะองคมนตรี ประกอบด้วย 1.นายพลากร สุวรรณรัฐ, 2.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข,3.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 4.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 5.นายจรัลธาดา กรรณสูต ,6.พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์, 7.พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ 8.นายอำพน กิตติอำพล 9.พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท,10.พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง รับฟังการบรรยาย เรื่อง พิบัติภัยแล้งและการเตรียมให้ความช่วยเหลือ

 

 

สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย ปี 2562 ปัจจุบันรัฐบาลประกาศภัยแล้งและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 53 หมู่บ้าน 7 ตำบล 5 อำเภอ ใน จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ศรีสะเกษ โดยนำน้ำประปาใส่ถังน้ำกลางหมู่บ้านเป็นประจำทุกวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการอุปโภค บริโภค

 

 

นอกจากพื้นที่ประกาศ ปัจจุบันมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั่วประเทศ รวม 25 จังหวัด รวม 37 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็น จังหวัดในภาคเหนือ เช่น จ.เชียงใหม่ จ.นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จ.หนองบัวลำภู จ.สุรินทร์

 

 

 

ขณะเดียวกันพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำต่อภาคการเกษตร มี 11 จังหวัด ทั้งภาคเหนือ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด และภาคกลาง 1 จังหวัด ด้านภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

 

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน