นายกฯหารือซูจี แก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

นายกฯหารือซูจี แก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

นายกฯหารือซูจี แก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

รูปข่าว : นายกฯหารือซูจี แก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

นายกรัฐมนตรี และนางอองซาน ซูจี ร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก สะท้อนสายสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ พร้อมหารือแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

อ่านข่าว (นายกฯ ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเปิดสะพาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกัน หวังว่าสะพานแห่งนี้จะมีประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมกรอบความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนางอองซานซูจี บนสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยระบุไว้ก่อนการเข้าพบว่าจะมีการประสานความร่วมมือในประเด็นนี้เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ที่กำลังประสบภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน

ขณะที่ นายเจริญ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าการหารือระหว่างนายกฯกับที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเป็นไปในรูปแบบทวิภาคีซึ่งใน จ.ตาก เป็นป่า 7 ล้านไร่ ผ่อนผันล้านไร่เพื่อให้ประชาชนทำกินกว่าล้านไร่ ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าขึ้นจากความแห้งแล้งและการหาของป่าของชาวบ้าน

ส่วนปัจจัยภายนอกพบว่าลมจากทางใต้และตะวันตกพัดพาฝุ่นมาจากประเทศเพื่อนบ้านจนทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศมีปัญหา ซึ่งได้ขอความร่วมมือกันมาตลอดในระดับจังหวัด ชุมชน แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด

กลับขึ้นด้านบน