เลือกตั้ง2562 : คุมเข้มขนย้ายอุปกรณ์เลือกตั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้

เลือกตั้ง2562 : คุมเข้มขนย้ายอุปกรณ์เลือกตั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้

เลือกตั้ง2562 : คุมเข้มขนย้ายอุปกรณ์เลือกตั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : เลือกตั้ง2562 : คุมเข้มขนย้ายอุปกรณ์เลือกตั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้

จนท.เตรียมเเผนคุ้มกันหน่วยเลือกตั้ง 2,307 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้ รองรับประชาชนใช้สิทธิกว่า 1.4 ล้านคน เส้นทางคูหาเลือกตั้ง เตรียมใช้เฮลิคอปเตอร์ขนย้ายหีบบัตร กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (22 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 3 เขต ใน จ.ปัตตานี เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ จ่ายบัตร เก็บรักษาหีบบัตร และตรวจนับคะแนน รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด หลังเปิดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา พบปัญหาบัตรลงคะแนนไม่ตรงกับเขตของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่สามารถตรวจพบได้ทันก่อนลงคะแนนจึงแก้ไขได้ทัน

แผนคุ้มกันเลือกตั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ขณะที่เหตุความุรนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางสายหลักและสายรอง รวมถึงพื้นที่ที่จะถูกใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงที่เกิดเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง

หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดกำลังดูแลเส้นทางไปและกลับของประชาชนที่มาลงคะแนน รวมถึงเส้นทางในการขนย้ายหีบบัตร โดยใช้รูปแบบการตะเวนแบบเดินเท้าเพื่อตรวจสอบป้องกันการนำระเบิดมาซุกซ่อน ส่วนคูหาเลือกตั้งเลือกใช้โรงเรียน มัสยิด และแหล่งชุมชนที่มีอาคารแทนสถานที่โล่งแจ้ง พร้อมจัดกำลังตำรวจ ทหาร และกองกำลังประจำถิ่นสับเปลี่ยนดูแลอย่างน้อย 2 นาย ประจำหน่วยเลือกตั้ง แต่ในพื้นที่เสี่ยงจะเพิ่มกำลังดูแลประจำหน่วยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ช่วงเวลาของการปิดหีบลงคะแนนเวลา 17.00 น. และเวลาในการนับคะแนนที่อาจล่วงเลยเกินกว่าเวลา 21.00 น. ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องเร่งประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการสำรองไฟส่องสว่างให้เพียงพอสำหรับบางหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ต้องนับคะแนน และจะพิจารณาความปลอดภัยในบางหน่วยเลือกตั้งอาจจำเป็นต้องขนย้ายหีบบัตรโดยเฮลิคอปเตอร์มานับในหน่วยที่ปลอดภัยกว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้แผนการรักษาความปลอดภัยได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว

จ.ปัตตานี มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 803 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 488,890 คน จ.ยะลา จำนวน 577 หน่วย มีผู้มีสิทธิออกเสียง 362,927 คน จ.นราธิวาส จำนวน 927 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ 551,403 คน

ขณะที่ กกต.คาดจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 เนื่องจากในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าทุกพื้นที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะใน จ.ปัตตานี ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธ์มากถึงร้อยละ 97 ของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด

 

 

กลับขึ้นด้านบน