เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงข่าวปากกา "หมึกล่องหน" ไม่เป็นความจริง

เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงข่าวปากกา "หมึกล่องหน" ไม่เป็นความจริง

เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงข่าวปากกา "หมึกล่องหน" ไม่เป็นความจริง

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : กกต.แจงข่าวปากกา "หมึกล่องหน" ไม่เป็นความจริง

กกต.ชี้แจงกระแสข่าวใช้ปากกาหมึกล่องหนให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่เป็นความจริง พร้อมเตรียมปากกาเคมี ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้ง ส.ส.

วันนี้ (23 มี.ค.62) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดเตรียมปากกาเคมีที่มีลักษณะที่เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้ง และหมึกจางหายไปเอง และจะทำให้บัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมปากกาสีน้ำเงินไปทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งเอง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดเตรียมปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินที่มีจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนนที่ผ่านมาทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์ใช้ปากกาที่จัดไว้ในคูหา ก็สามารถใช้ปากกาที่นำมาเองทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งได้ ดังนั้น กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว จึงไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

ในวันนี้ (23 มี.ค.62) ซึ่งเป็นการส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ให้ตรวจสอบปากกาสำหรับใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่ามีปากกาในกรณีดังกล่าวหรือไม่ และเป็นปากกาที่ได้จัดเตรียมไว้ให้หรือไม่ และตรวจสอบว่าสามารถใช้การได้ (เขียนติด) หรือไม่ และให้เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประจำคูหา คอยตรวจสอบปากกาในคูหาออกเสียงลงคะแนนเป็นระยะว่า ยังคงเป็นปากกาที่ได้รับมาหรือไม่ หากมีประชาชนสอบถามกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมประจำหน่วยเลือกตั้งช่วยชี้แจงและทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งด้วย

กลับขึ้นด้านบน