เลือกตั้ง 2562 : "New Voter" นับหมื่นใช้สิทธิครั้งแรกล้นหน่วย มข.

เลือกตั้ง 2562 : "New Voter" นับหมื่นใช้สิทธิครั้งแรกล้นหน่วย มข.

เลือกตั้ง 2562 : "New Voter" นับหมื่นใช้สิทธิครั้งแรกล้นหน่วย มข.

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : "New Voter" นับหมื่นใช้สิทธิครั้งแรกล้นหน่วย มข.

จ.ขอนแก่นมี 10 เขตเลือกตั้งและมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,637 หน่วย โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองขอนแก่น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 1.5 แสนคน โดยกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกระบุตื่นเต้นและจะเลือกผู้นำที่มีวิศัยทัศน์และนโยบายทำได้จริง

วันนี้ (24 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณอาคารพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเป็นสถานที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 6-15 เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งแต่ช่วงเช้ามีกลุ่มนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก มาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองต่างๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครทั้งหมด 42 คน จาก 42 พรรคการเมือง และกกต.ไม่รับสมัคร 2 คน

นักศึกษาคนหนึ่ง ระบุว่า ตื่นเต้นที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก โดยอยากเลือกผู้แทนที่มีวิสัยทัศน์ ร่วมถึงนโยบายของพรรคที่สามารถทำได้จริง ไม่ใช่นโยบายประชานิยมที่มุ่งแต่ให้เงินเพียงอย่างเดียว

 

สำหรับหน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทั้งหมด 16 หน่วยเลือกตั้ง มีจุดลงคะแนน 3 จุด คือที่อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเดิม 10 หน่วย, อาคาร 25 ปี 5 หน่วยและโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาตร์ 1 หน่วยเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่อาสาเข้าร่วมเป็นเครื่อข่ายเยาวชนสังเกตุการณ์เลือกตั้ง หรือ we watch ทำหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดคูหาลงคะแนนและหลังปิดหีบเลือกตั้ง โดยพวกเขาบอกว่าจะต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแบบฟอร์มในแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ we watch รวบรวมประมวลผล ซึ่งหากพบความผิดปกติในการเลือกตั้งต้องรีบแจ้งทันที

 

กลับขึ้นด้านบน