เชียงใหม่ยังวิกฤต! อากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

เชียงใหม่ยังวิกฤต! อากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

เชียงใหม่ยังวิกฤต! อากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

รูปข่าว : เชียงใหม่ยังวิกฤต! อากาศแย่อันดับ 1 ของโลก

วันนี้ (24 มี.ค.2562) เวลา 13.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ กลับมาอยู่ในภาวะที่วิกฤตอีกครั้ง โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ www.airvisual.com ระบุว่า ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ประจำวันที่ 24 มีนาคม โดยเฉพาะในพื้นที่ในภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ มีค่า World AQI Ranking 332 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกที่ 332 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า "มีผลกระทบต่อสุขภาพ"

 

นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เฟสบุ๊กระบุว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการประกาศตามพระราชบัญญัติป้องกันสาธารณภัย ท่านทำอะไรอยู่ครับวันนี้ท่านแก้เหตุไม่ได้ อย่างน้อยต้องออกเตือนภัยขั้นรุนแรงให้ประชาชนป้องกันตัวเอง อย่างเป็นทางการ ตามระดับความรุนแรงของปัญหา อาจเปิดสนามกีฬายิมเนเซียม ที่สนาม 700 ปี ติดตั้งเครื่องกรองอากาศให้กลุ่มเสี่ยง เข้าไปพำนัก ทำอะไรสักทีเถอะครับ ประชาชนโกรธแล้ว”

นพ.รังสฤษฎ์ กล่าวถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) ถือเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจึงหมายถึง เหตุการณ์เกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2-4 ประการ คือ 1.ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง 2.เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน 3.มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น 4.ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า

สอดคล้องกับการรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมิลพิษ เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (24 มี.ค.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภาพ" ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยพื้นที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สูงสุดอยู่ที่ 343 ส่วนในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน วัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สูงสุดอยู่ที่ 349

 

กลับขึ้นด้านบน