ผล “นิด้าโพล” อยากให้ "เพื่อไทย" จับขั้ว "อนาคตใหม่"

ผล “นิด้าโพล” อยากให้ "เพื่อไทย" จับขั้ว "อนาคตใหม่"

ผล “นิด้าโพล” อยากให้ "เพื่อไทย" จับขั้ว "อนาคตใหม่"

รูปข่าว : ผล “นิด้าโพล” อยากให้ "เพื่อไทย" จับขั้ว "อนาคตใหม่"

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอยากเห็น "เพื่อไทย" จับขั้วรัฐบาลกับ "อนาคตใหม่"

วันนี้ (24 มี.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค.จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,253 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

เมื่อถามถึง พรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 25.78 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย และพรรคอนาคตใหม่ รองลงมา ร้อยละ 15.40 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 7.26 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 5.11 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย อันดับ 5 ร้อยละ 5.03 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย กับพรรคอนาคตใหม่ และพรรคเสรีรวมไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อันดับ 6 ร้อยละ 3.35 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 7 ร้อยละ 3.27 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย กับพรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.87 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 ร้อยละ 2.63 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย กับพรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 2.39 ระบุว่า พรรคเพื่อไทยdy[พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 11 ร้อยละ 2.15 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ กับพรรคอนาคตใหม่

อันดับ 12 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 13 ร้อยละ 1.84 ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่ กับพรรคเสรีรวมไทย อันดับ 14 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ กับพรรคอนาคตใหม่ อันดับ 15 ร้อยละ 1.52 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย กับพรรคอนาคตใหม่ และพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 12.77 ระบุว่า อื่น ๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ซูเปอร์โพล” ระบุเพื่อไทยได้ 153 ที่นั่ง ตามด้วย พปชร.-ปชป.

“สวนดุสิตโพล” สำรวจ เพื่อไทยได้ 173 ที่นั่ง ตามด้วย ปชป.-พปชร.

ผล “นิด้าโพล” อยากให้ "เพื่อไทย" จับขั้ว "อนาคตใหม่"

กลับขึ้นด้านบน