สถานทูตฯนิวซีแลนด์ แจงบัตรเลือกตั้งล่าช้า อยู่เหนือการควบคุม

สถานทูตฯนิวซีแลนด์ แจงบัตรเลือกตั้งล่าช้า อยู่เหนือการควบคุม

สถานทูตฯนิวซีแลนด์ แจงบัตรเลือกตั้งล่าช้า อยู่เหนือการควบคุม

รูปข่าว : สถานทูตฯนิวซีแลนด์ แจงบัตรเลือกตั้งล่าช้า อยู่เหนือการควบคุม

สถานเอกอัครราชทูตไทยในนิวซีแลนด์ ชี้แจงกรณีซองบัตรเลือกตั้งถึงไทยล่าช้า เป็นเรื่องเหนือการควบคุม ย้ำเที่ยวบินออกจากเวลลิงตัน ตั้งแต่ 18 มี.ค. ขอบคุณชาวไทยที่ตื่นตัวใช้สิทธิ ยืนยันผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ได้ใช้สิทธิของตนเองแล้ว

วันนี้ (25 มี.ค.2562) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ออกประกาศชี้แจง กรณีซองบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนดตามที่นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่านและรู้สึกผิดหวัง รวมทั้งเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ อาจไม่สะท้อนออกมาในผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งที่พวกเราทุกคนพร้อมทั้งอาสาสมัครช่วยเหลืองานเลือกตั้งทุกท่านได้รวมเตรียมการและร่วมแรงร่วมใจจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มานานกว่า 2 เดือน โดยหวังที่จะให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 3 วิธี ได้แก่ 1.วิธีคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 2.วิธีไปรษณีย์ และ 3. วิธีคูหาเคลื่อนที่(วิธีอื่น) ที่นครโอ๊คแลนด์และที่เมือง Blrnheim เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิวซีแลนด์ให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ ทั้งสิ้น 1,862 คน และมีผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 1,542 คน หรือ ร้อยละ 82.81

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเลือกตั้งที่เมือง Blenheim เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นแห่งสุดท้ายและได้ดำเนินการคัดแยกซองบัตรเลือกตั้งจนแล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 จึงได้ส่งของบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลลิงตัน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo) ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทย ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ดี กระบวนการจัดส่งนี้อยู่เหนือหารควบคุมของสถานเอกอัครราชทูต

ทั้งนี้ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในนิวซีแลนด์ที่มีความตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง และขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ช่วยเหลืองานเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง และขอยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนและใช้สิทธิเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ในครั้งนี้ถือว่าได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งของตนเองแล้ว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2562 : ลุ้นผลวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง 1,500 ใบจากนิวซีแลนด์

เปิดเส้นทางขนส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มาไทย

กลับขึ้นด้านบน