เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต.นับเสียงจากนิวซีแลนซ์เป็น "บัตรดี"

เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต.นับเสียงจากนิวซีแลนซ์เป็น "บัตรดี"

เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต.นับเสียงจากนิวซีแลนซ์เป็น "บัตรดี"

รูปข่าว : เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ กกต.นับเสียงจากนิวซีแลนซ์เป็น "บัตรดี"

ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้อง กกต.หากไม่นำบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มานับคะแนนรวม อาจทำให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็น “โมฆะ”

วันนี้ (25 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อคัดค้านกรณีที่ กกต.นัดประชุมเพื่อชี้ว่าบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้านั้นจะเป็นบัตรเสียหรือไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า จากการที่เลขาธิการ กกต. แถลงเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,500 ใบ เดินทางมาไม่ถึงประเทศไทยตามกำหนด เนื่องจากเกิดความล่าช้าเพราะปัญหาการขนส่งทางอากาศ จากเดิมบัตรเลือกตั้งจะต้องมาถึงวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง กกต.จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่ในวันนี้นั้น

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในนิวซีแลนด์ เป็นสิทธิโดยชอบตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 การอ้างเหตุผลของความล่าช้าของการขนส่งไม่ใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งศูนย์หาย ตามที่ ม.114 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 บัญญัติไว้แต่อย่างใด


ดังนั้น การที่ กกต.จะกล่าวอ้างว่ามาตราดังกล่าวให้อำนาจในการสั่งไม่ให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย ไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และอาจถือได้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปทั้งประเทศเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่ผ่านไปเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นการรอนสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศนิวซีแลนด์ และอาจถือได้ว่าการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น “โมฆะ” หรือเป็นการเลือกตั้งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ได้

สมาคมฯ จึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อชี้แนะต่อ กกต. ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 224 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบมาตรา 22(3) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 และมาตรา 121 ประกอบมาตรา 117 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ขนส่งมาถึงล่าช้า ให้เป็นบัตรดี เพราะถือว่าเป็นเหตุ “สุดวิสัย” ได้ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาให้บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่ขนส่งมาถึงล่าช้าให้เป็นบัตรดี เพื่อดำเนินการตรวจนับและประกาศรวมกับผลการเลือกตั้ง แต่หาก กกต.วินิจฉัยว่าบัตรจากนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสียสมาคมฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็น “โมฆะ” ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานทูตฯนิวซีแลนด์ แจงบัตรเลือกตั้งล่าช้า อยู่เหนือการควบคุม 

เลือกตั้ง2562 : ลุ้นผลวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง 1,500 ใบจากนิวซีแลนด์ 

กลับขึ้นด้านบน