เลือกตั้ง2562 : ประชาธิปัตย์ได้ 22 ที่นั่ง ภาคใต้ แต่ลดลงกว่าครึ่ง

เลือกตั้ง2562 : ประชาธิปัตย์ได้ 22 ที่นั่ง ภาคใต้ แต่ลดลงกว่าครึ่ง

เลือกตั้ง2562 : ประชาธิปัตย์ได้ 22 ที่นั่ง ภาคใต้ แต่ลดลงกว่าครึ่ง

รูปข่าว : เลือกตั้ง2562 : ประชาธิปัตย์ได้ 22 ที่นั่ง ภาคใต้ แต่ลดลงกว่าครึ่ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. คะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้ง 350 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

วันนี้(25 มี.ค.2562) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงรายจังหวัดและเขตอย่างไม่เป็นทางการ พบว่ามีผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ ได้เป็นว่าที่ ส.ส.แทนพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ ส.ส.ในภาคใต้เพียง 22 ที่นั่ง จาก 50 ที่นั่ง ส่วนอีก 28 ที่นั่งนั้นกลายเป็นของพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาชาติและพรรคภูมิใจไทย

จ.ชุมพร

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชุมพล จุลใส ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย

 

จ.สุราษฎร์ธานี 

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ประชาธิปัตย์  

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ประชาธิปัตย์ 

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสินิตย์ เลิศไกร ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ประชาธิปัตย์ 

 

 

จ.นครศรีธรรมราช 

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายรงค์ บุญสวยขวัญ พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 3  นายเทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 6 นายชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสายัณห์ ยุติธรรม พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 8 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์

 

 

จ.พัทลุง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายภูมิศิษฏ์คงมี ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนริศขา นุรักษ์ ประชาธิปัตย์

 

จ.สงขลา

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 4 ร้อยตารวจเอก อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 6 นายถาวร เสนเนียม ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 พันตารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์

 

 

จ.ตรัง


เขตเลือกตั้งที่ 1 นายนิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์

 

จ.พังงา

เขตเลือกตั้งที่ 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์

 

จ.กระบี่

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสกฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประชาธิปัตย์

 

จ.สตูล

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายพิบูลย์รัชกิจประการ ภูมิใจไทย 

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวรศิษฎ์เลียงประสิทธ์ิ ภูมิใจไทย

 

จ.ภูเก็ต

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนัทธี ถิ่นสาคู พลังประชารัฐ

 

จ.ยะลา 

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอาดิลนั อาลีอิสเฮาะ พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายซูการ์โน มะทา ประชาชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอบั ดุลอายีสาแมง็ ประชาชาติ

 

จ.นราธิวาส

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน ประชาชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ

 

จ.ปัตตานี

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอันวาร์ สาและ ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอนุมัติ ซูสารอ ประชาชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ

 

ทั้งนี้ ทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยได้ที่นั่ง ส.ส. 137 เขต, พรรคพลังประชารัฐ 97 เขต, พรรคภูมิใจไทย 39 เขต, พรรคอนาคตใหม่ 30 เขต, พรรคประชาธิปัตย์ 33 เขต, พรรคประชาชาติ 6 เขต, พรรคชาติไทยพัฒนา 6 เขต, พรรคชาติพัฒนา 1 เขต และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 เขต

กลับขึ้นด้านบน