เลือกตั้ง 2562 : มติ กกต.ตีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เป็น "บัตรเสีย"

เลือกตั้ง 2562 : มติ กกต.ตีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เป็น "บัตรเสีย"

เลือกตั้ง 2562 : มติ กกต.ตีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เป็น "บัตรเสีย"

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : มติ กกต.ตีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เป็น "บัตรเสีย"

มติ กกต.เอกฉันท์ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์ 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย โดยให้เหตุผลว่าส่งมาไม่ทันตามกรอบเวลา

วันนี้ (26 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,542 ใบ ที่มาถึงล่าช้า โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์เป็น "บัตรที่ไม่สามารถนับคะแนนได้" อ้างอิงตามมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

โดยให้เหตุผลว่า เพราะการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแต่ละเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการประกาศผลการนับคะแนนแล้วด้วย พร้อมกันนี้ กกต.เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและรายงานผลให้ กกต.พิจารณาภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ มาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ระบุว่า ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือ การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 2562: รอเอกสารราชการ ! กต.อ้างขั้นตอนรับบัตรเลือกตั้ง 1,500 ใบล่าช้า

“การบินไทย” ชี้แจงไม่มีหน้าที่ส่งบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ให้ กกต. ยืนยันมาทันเวลา

การบินไทย แจงไทม์ไลน์ บัตรเลือกตั้ง 1,500 ใบ "ไม่มีใครมารับ"

เปิดเส้นทางขนส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มาไทย

 

กลับขึ้นด้านบน