เลือกตั้ง 2562 : "บินไทย" แจงซ้ำ กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านิวซีแลนด์ ส่งไม่ทันนับ

เลือกตั้ง 2562 : "บินไทย" แจงซ้ำ กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านิวซีแลนด์ ส่งไม่ทันนับ

เลือกตั้ง 2562 : "บินไทย" แจงซ้ำ กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านิวซีแลนด์ ส่งไม่ทันนับ

รูปข่าว : เลือกตั้ง 2562 : "บินไทย" แจงซ้ำ กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านิวซีแลนด์ ส่งไม่ทันนับ

การบินไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจงระบุ กระทรวงต่างประเทศส่งเจ้าหน้าที่รับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านิวซีแลนด์ เวลา 19.30 น.ของวันที่ 24 มี.ค.62 การบินไทยไม่มีหน้าที่ขนบัตรไปให้ ก.ต่างประเทศ หรือ กกต.

วันนี้ (27 มี.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การบินไทย ออกแถลงการณ์ กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านิวซีแลนด์ 1,500 ใบ ที่ส่งมานับคะแนนล่าช้าจนเป็นบัตรที่ไม่ถูกนับคะแนน ระบุ กระทรวงต่างประเทศส่งเจ้าหน้าที่มารับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า เวลา 19.30 น.ของวันที่ 24 มี.ค.2562 และการบินไทยไม่มีหน้าที่ขนบัตรเลือกตั้งไปให้ ก.ต่างประเทศ หรือ กกต.โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับความล่าช้าในการขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์มายังกรุงเทพฯ ประเทศไทยนั้น ยังมีบางประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงขอแถลงชี้แจงตามลำดับข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1.สถานทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ส่งพัสดุซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งจากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มายังประเทศไทยโดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ในเที่ยวบินที่ M248 ในวันที่ 19 มี.ค.2562 ตามที่ปรากฏในข่าวก่อนหน้านี้

2.พัสดุบัตรเลือกตั้งถูกนำส่งมาถึงเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในวันที่ 19 มี.ค.2562 เวลา 18.44 น.เวลาท้องถิ่น แต่ไม่ได้มีการนำพัสดุบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมาส่งต่อเพื่อขนไปกับเที่ยวบินของการบินไทย ในวันที่ 19 มี.ค.2562 แต่พัสดุนี้ได้ถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มี.ค.2562 (ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ไม่ตรงกับที่ปรากฏเป็นข่าวจากแหล่งข่าวอื่นที่ออกไปก่อนหน้านี้)

3.ขอเรียนให้ทราบว่า พัสดุดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่คลังสินค้าของการบินไทย (ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากแหล่งข่าวอื่น)

4.สายการบินซีแลนด์ ทำเอกสารส่งพัสดุขอให้การบินไทย เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2562 ซึ่งขณะนั้นการบินไทยยังไม่ได้รับมอบพัสดุดังกล่าวจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์

5.วันที่ 22 มี.ค.2562 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าของการบินไทยประจำเมืองโอ๊คแลนต์ ได้ติตต่อสอบถามถึงพัสดุดังกล่าวไปยังสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งหลังจากนั้นทางสายการบินแอร์นิวซีแลนด์จึงนำพัสดุมาส่งให้กับฝ่ายคลังสินค้าของการบินไทย ในวันเดียวกันนี้ (ตามเอกสารหลักฐานการรับพัสดุ ที่แนบมานี้) แต่กว่าจะนำสินค้าออกมาจากคลังสินค้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ต้องใช้เวลาจึงทำให้การส่งพัสดุต่อไปยังกรุงเทพฯไม่ทันไปกับเที่ยวบินของการบินไทยในวันที่ 2 มี.ค.2562

 

 

 

6.ในวันที่ 23 มี.ค.2562 การบินไทยได้นำพัสดุดังกล่าวไปกับเที่ยวบินที่ TG492 ออกเดินทางเวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น) และมาถึงคลังสินค้าการบินไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกัน เวลา 22.50 น.ซึ่งในเวลา 17.00 น.

7.เจ้าหน้าที่ของการบินไทยได้ติดต่อประสานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้มารับพัสดุดังกล่าวได้ในเวลาประมาณ 22.00 - 22.30 น.

8.เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากการบินไทย แต่บอกว่าไม่สะดวกที่จะมารับในเวลาดังกล่าว และจะมารับในวันรุ่งขึ้น (24 มี.ค.2562)

8.การบินไทยจึงนำพัสดุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

9.ในวันที่ 24 มี.ค.2562 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศมารับพัสดุในเวลาประมาณ 19.30 น.

บริษัท การบินไทยฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบขนส่งพัสดุบัตรเลือกตั้งตามขั้นตอนการปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มิได้มีหน้าที่นำพัสดุบัตรเลือกตั้งไปส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่การมารับพัสดุจะต้องเป็นผู้รับที่ระบุไว้ในเอกสารซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติปกติ

จึงขอเรียนชี้แจงมาให้ทราบโดยทั่วกัน
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

กลับขึ้นด้านบน