องค์การนักศึกษา มธ. เรียกร้องตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.

องค์การนักศึกษา มธ. เรียกร้องตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.

องค์การนักศึกษา มธ. เรียกร้องตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.

รูปข่าว : องค์การนักศึกษา มธ. เรียกร้องตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.

องค์การนักศึกษา มธ. ประณามการกระทำของ กกต.ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ หลังพบความผิดปกติในหลายกรณี เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่บนหลักของความสุจริตและเที่ยงธรรม

วันนี้ (27 มี.ค.2562) องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงการณ์ระบุว่า 

สืบเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2562 ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ามีความผิดปกติในหลายกรณีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของผลคะแนนที่เกิดขึ้นในหลายเขตเลือกตั้ง ความผิดปกติในการนับคะแนนที่ล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงกรณีการดำเนินการที่หละหลวม

ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงต่อผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่มีเหตุและผลที่เพียงพอในการตอบคำถามต่อสื่อและสังคมโดยรวม อ้างอิงจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

นอกจากนี้การจัดเลือกตั้งดังกล่าว ได้มีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งนั้น กลับสวนทางกับงบประมาณที่ได้ใช้ไป ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ การสูญเสียความเชื่อมั่นที่แต่ละประเทศมีต่อประเทศไทย

ทั้งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และมีความกังวลใจต่อประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด ว่าอาจจะส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งหากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่สามารถที่จะคงไว้ซึ่งความสุจริตและเที่ยงธรรมได้

เรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะมีคำตอบที่ชัดเจนและเพียงพอ ที่จะทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งขึ้นในครั้งนี้

ในนามขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในแง่ความสุจริตและเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ทางองค์การฯ มีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าการทำงานนั้นต้องคำนึงถึงประชาชนและอยู่บนหลักของความสุจริตและเที่ยงธรรม ด้วยความเคารพต่อระบอบประชาธิปไตย

รวบรวมรายชื่อถอดถอน กกต.

วันนี้เพจคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือ มอส. ตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นถอดถอน กกต.ให้ได้ 1 ล้านรายชื่อ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ขณะที่วันพรุ่งนี้ ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป และสถาบันการศึกษาอื่นที่เข้ารวมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

จากนั้นจะรวบรวมรายชื่อ เขียนคำร้องและรวบรวมหลักฐาน เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ภายในเดือนเมษายน ตามมาตรา 235 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรณรงค์ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต.ผ่านเว็บไซต์ Change.org ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 780,000 คน โดยตั้งเป้าไว้ 1 ล้านรายชื่อ ซึ่งอ้างเหตุผลว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งที่มีข้อครหา

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมเปิดแถลงข่าวเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ให้ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต.ในวันพรุ่งนี้ หลังจากยื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยเลือกตั้งแล้ว

 

 

กลับขึ้นด้านบน