แนะสื่อระวัง “วาทกรรมการเมือง” เสนออย่างรู้ทัน ไม่กระตุ้นแบ่งฝ่าย

แนะสื่อระวัง “วาทกรรมการเมือง” เสนออย่างรู้ทัน ไม่กระตุ้นแบ่งฝ่าย

แนะสื่อระวัง “วาทกรรมการเมือง” เสนออย่างรู้ทัน ไม่กระตุ้นแบ่งฝ่าย

รูปข่าว : แนะสื่อระวัง “วาทกรรมการเมือง” เสนออย่างรู้ทัน ไม่กระตุ้นแบ่งฝ่าย

นักวิชาการแนะนำสื่อมวลชน เสนอข่าวท่ามกลางสถานการณ์การเมืองดุเดือด ต้องเพิ่มความระวังโดยเฉพาะวาทกรรมการเมือง ที่แต่ละฝ่ายจะสรรหาออกมาเพื่อหาความชอบธรรม ย้ำต้องเสนออย่างรู้เท่าทัน

วันนี้ (28 มี.ค.2562) นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แนะนำการบริโภคข่าวการเมืองในขณะนี้ว่า หากอ่านแล้วเครียดให้หยุดอ่าน แต่สื่อมวลชนคงหยุดทำหน้าที่เสนอข่าวไม่ได้ ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่ สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวตามข้อเท็จจริง ไม่กระตุ้นให้เกิดการแบ่งฝ่าย ต้องระมัดระวังวาทกรรมทางการเมือง สื่อต้องรู้เท่าทันไม่คล้อยตาม


“ทุกฝ่ายต่างใช้วาทกรรมเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความชอบธรรม การได้มาซึ่งอำนาจรัฐ สื่อต้องเลือกว่าจะเสนอแบบไหน นำเสนอแบบรู้เท่าทันหรือนำเสนอตามความคิดความเชื่อของตัวเอง”

 

นายมานะ แสดงความกังวลกับสื่อที่เลือกข้าง ซึ่งอาจจะเลือกโดยเจ้าของทุน นายทุน หรือเลือกข้างโดยสื่อมวลชนในสังกัดนั้น ๆ จะทำให้การเสนอข่าวสารไม่เป็นธรรม ไม่รอบด้าน และกลายเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนลดลง รวมทั้งยังมีความกังวลถึงข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ปัจจุบันใครก็สามารถเป็นสื่อได้ ซึ่งข้อมูลมีทั้งจริงและปลอม และข่าวที่ถูกบิดเบือนก็ถูกเผยแพร่ไปยังกว้างขว้าง ผู้อ่านก็เกิดความสับสน

“ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร อย่าเพิ่งเชื่อ แม้กระทั่งสื่อหลักนำเสนอ ก็ต้องกรองให้ดี”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวช่วงเลือกตั้ง ต้อง เอ๊ะ! ทุกครั้งหลังอ่านจบ ระวังข่าวปลอม 

 

 

กลับขึ้นด้านบน