ศรีสุวรรณ ชี้ "บัตรเขย่ง" ไม่มีในกฎหมาย

ศรีสุวรรณ ชี้ "บัตรเขย่ง" ไม่มีในกฎหมาย

ศรีสุวรรณ ชี้ "บัตรเขย่ง" ไม่มีในกฎหมาย

รูปข่าว : ศรีสุวรรณ ชี้ "บัตรเขย่ง" ไม่มีในกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ จรรยา ชี้บัตรเขย่งไม่มีในกฎหมาย กกต.แค่ประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่ ๆ ขึ้นมา หากเกิดกรณีดังกล่าวจริง กกต. ต้องไต่สวนว่าเกิดขึ้นจากที่ใดและต้องจัดให้เลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้น

วันนี้ (29 มี.ค.2562) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาแถลงเปิดเผยจำนวนผู้มาใช้สิทธิและคะแนนรวมของแต่ละพรรควานนี้ (28 มี.ค.) โดยมีบัตรดี 35,532,647 คะแนน มีผู้สิทธิเลือกตั้ง 51,239,638 คน มาใช้สิทธิ 74.69 % หรือ 38,268,375 คน อย่างไรก็ตาม กกต. ระบุว่า บัตรทั้งหมดอยู่ที่ 38,268,366 ใบ น้อยกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 9 คน และกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้น อาจเกิดจาก “บัตรเขย่ง” และอาจเกิดจากการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปแสดงตนใช้สิทธิ แต่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง แล้วเดินออกจากหน่วยเลือกตั้งไป อาจเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จากหน่วยเลือกตั้งที่มีกว่า 92,000 หน่วยทั่วประเทศนั้น

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่ากรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กกต. คิดแต่จะประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งๆ ที่ “บัตรเขย่ง” นั้นไม่มีในกฎหมายใด ๆ หากเกิดกรณีดังกล่าวจริง กกต. ต้องไต่สวนให้ได้ความว่าเกิดขึ้นจากหน่วยเลือกตั้งใด และต้องดำเนินการเอาผิดพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในหน่วยนั้นใหม่ตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้มีการใช้ถ้อยคำแทนคำว่า “บัตรเสีย” ใหม่ว่า “บัตรที่ไม่สามารถนับคะแนนได้” โดยวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ไม่ถูกต้องตาม มาตรา 114 แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. 2561 แต่อย่างใด เพราะไม่ใช่เหตุที่เกิดจากการไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ชุดนี้ผิดพลาด ล้มเหลว ก่อให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหลายประการ และไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งๆ ที่กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนับแสนบาทต่อเดือน

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงประกาศตั้งโต๊ะเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนทั่วประเทศและทั่วโลก ได้ร่วมกันเข้าชื่อ 20,000 รายชื่อ เพื่อดำเนินการถอดถอน กกต. ทั้ง 7 คน ให้ออกจากตำแหน่ง เพราะถือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาม มาตรา 234 (1) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 โดยสมาคมฯ จะเปิดตั้งโต๊ะให้เข้าชื่อกันในวันที่ 31 มี.ค.2562 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป บริเวณประตู 3 ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

กลับขึ้นด้านบน