เตือนคนไทยไป "บรูไน" อย่าทำผิด กม.เสี่ยงโทษหนักปาหิน-แขวนคอ

เตือนคนไทยไป "บรูไน" อย่าทำผิด กม.เสี่ยงโทษหนักปาหิน-แขวนคอ

เตือนคนไทยไป "บรูไน" อย่าทำผิด กม.เสี่ยงโทษหนักปาหิน-แขวนคอ

รูปข่าว : เตือนคนไทยไป "บรูไน" อย่าทำผิด กม.เสี่ยงโทษหนักปาหิน-แขวนคอ

กรมการกงสุลประกาศเตือนชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศบรูไน ให้หลีกเลี่ยงการกระทำความผิด หลังจากบรูไนเตรียมบังคับใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เตือนชาวไทยที่จะเดินทางไปหรือที่พำนักอยู่ในบรูไน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เนื่องจากทางการบรูไนมีกำหนดบังคับใช้กฎหมายอาญาภายใต้กฎหมายชารีอะห์ ที่มีบทลงโทษรุนแรง ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2562 เป็นต้นไป

กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทางศีลธรรมของศาสนาอิสลาม โดยมีมาตรการลงโทษที่พิจารณาจากความผิดที่ก่อขึ้น เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมิ่นศาสนา ลักทรัพย์ ข่มขืน หรือการมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน ซึ่งจะมีบทลงโทษจากสถานเบาไปสู่สถานหนัก ทั้งโทษปรับ จำคุก เฆี่ยนตี ตัดมือและอวัยวะอื่นๆ ไปจนถึงการขว้างปาหินใส่ผู้กระทำผิด หรือแขวนคอ

กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อชาวบรูไนทั้งหมด ทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ รวมทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในบรูไนด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน