ชาวบ้านอ้างผลกระทบเครื่องบินขึ้น-ลงส่งผลบ้านร้าว 30 หลัง

ชาวบ้านอ้างผลกระทบเครื่องบินขึ้น-ลงส่งผลบ้านร้าว 30 หลัง

ชาวบ้านอ้างผลกระทบเครื่องบินขึ้น-ลงส่งผลบ้านร้าว 30 หลัง

รูปข่าว : ชาวบ้านอ้างผลกระทบเครื่องบินขึ้น-ลงส่งผลบ้านร้าว 30 หลัง

ชาวบ้านที่อาศัยใกล้สนามบินจังหวัดตรัง เรียกร้องท่าอากาศยาน ช่วยเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากแรงสั่นสะเทือนที่เครื่องบินขึ้นลงวันละ 10 เที่ยวบิน ส่งผลให้บ้านกว่า 30 หลัง มีรอยแตกร้าว

วันนี้(29 มี.ค.2562) ชาวชุมชนหัวสนามบินอำเภอเมืองตรัง ชี้ให้ดูรอยแตกร้าวของอาคาร และฝาผนังภายในบ้าน หลังอ้างว่าเป็นรอยแตกร้าว ซึ่งเกิดจากแรงสั่นทะเทือนของเครื่องบินที่ขึ้นลงสนามบินจัง หวัดตรัง วันละประมาณ 10 เที่ยวบิน และบ้านบางหลัง พบฝ้าผนังหลุดลงมา และบางหลังมีรอยแตกร้าวลึกถึงฐานใต้ดิน

รอยแตกร้าว ที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนขึ้นลงของเครื่องบินเกิดขึ้นมาประมาณ 5-6 ปีแล้วและมีบ้านเสียหายกว่า 30 หลัง

ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ให้รับทราบ เพื่อหาทางช่วยเหลือแต่ก็เงียบหาย
จึงต้องการให้ท่าอากาศยาน เข้ามาแก้ปัญหาด้วยการเวณคืนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนระยะยาว หลังพบว่า สนามบินอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติและจะขยายพื้นที่สนามบิน เพื่อเตรียมรองรับเที่ยวบินขึ้นลงสนามบินแห่งนี้ วันละ 40 เที่ยวบิน ซึ่งอาจซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวบ้าน

 

 

กลับขึ้นด้านบน