ศาลปกครอง ชี้กรมอุทยานฯ มีอำนาจจำกัดนักท่องเที่ยวเกาะสิมิลัน

ศาลปกครอง ชี้กรมอุทยานฯ มีอำนาจจำกัดนักท่องเที่ยวเกาะสิมิลัน

ศาลปกครอง ชี้กรมอุทยานฯ มีอำนาจจำกัดนักท่องเที่ยวเกาะสิมิลัน

รูปข่าว : ศาลปกครอง ชี้กรมอุทยานฯ มีอำนาจจำกัดนักท่องเที่ยวเกาะสิมิลัน

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง กลับคำสั่งของศาลปกครองภูเก็ต ยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ระบุกรมอุทยานฯ มีอำนาจนาจในการออกประกาศกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวได้ โดยมีการกำหนดตัวเลข 3,850 คนต่อวัน

วันนี้ (29 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาสั่งที่ 78/2562 ในคดีที่นายนิพนธ์ สมเหมาะ ผู้ฟ้องคดี ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ขอเพิกถอนประกาศลงวันที่ 9 ต.ค. 2561 เรื่องการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และประกาศลงวันที่ 9 ต.ค.2561 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ สำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และมีคำขอให้ศาลทุเลาการบังคับตามประกาศทั้ง 2 ฉบับ

ซึ่งศาลปกครองภูเก็ต มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศลงวันที่ 9 ต.ค.2561 เรื่องการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.นี้ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช


ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีอำนาจกำหนดมาตรการเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.2560-2561 ก่อนที่จะมีประกาศพิพาทมีจำนวนนักท่องเที่ยว เข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเฉลี่ย 4,512 คนต่อวัน โดยเคยมีจำนวนสูงสุดถึง 7,302 คนต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 ที่มีนักท่องเที่ยว 626 คนต่อวัน และปรากฏข้อมูลว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบด้านระบบนิเวศ

จึงมีเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะใช้อำนาจออกประกาศกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวได้

ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 นำมาประกอบดุลพินิจ ซึ่งดำเนินการโดยไม่ชอบตามขั้นตอน และวิธีการนั้น เป็นประเด็นพิพาทที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติแล้ว จึงจะมีคำวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีต่อไป

 

ในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 9 ต.ค.2561 เรื่องการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 2 ฟังขึ้น

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอทุเลาคำบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี

ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ได้ออกประกาศเพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 ส่วน คือ ห้ามนักท่องเที่ยวพักค้างคืนในหมู่เกาะสิมิลัน ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไป-กลับ การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 3,850 คนต่อวัน และนักท่องเที่ยวที่จะมาทำกิจกรรมดำน้ำลึกตามจุดต่างๆ กำหนดไม่เกิน 525 คนต่อวัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

9 ต.ค.นี้ ดีเดย์ห้ามพักค้างแรม "หมู่เกาะสิมิลัน"

ผู้ประกอบการทัวร์ “สิมิลัน” นัดหยุดบริการท่องเที่ยวพรุ่งนี้

1 ม.ค.62 ปรับค่าเรือเข้า "เกาะสิมิลัน" อัตราใหม่ 500 - 2,000 บาท

กลับขึ้นด้านบน