สนท.เรียกร้อง "มหาวิทยาลัย" หยุดปิดกั้นตั้งโต๊ะล่าชื่อถอดถอน กกต.

สนท.เรียกร้อง "มหาวิทยาลัย" หยุดปิดกั้นตั้งโต๊ะล่าชื่อถอดถอน กกต.

สนท.เรียกร้อง "มหาวิทยาลัย" หยุดปิดกั้นตั้งโต๊ะล่าชื่อถอดถอน กกต.

รูปข่าว : สนท.เรียกร้อง "มหาวิทยาลัย" หยุดปิดกั้นตั้งโต๊ะล่าชื่อถอดถอน กกต.

สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา หยุดปิดกั้นกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยระบุ ว่าถูกห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมในหลายมหาวิทยาลัย

วันนี้ (29 มี.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ออกแถลงการณ์เรื่องหยุดปิดกั้นกิจกรรมนักศึกษา โดยระบุว่า ตามที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ร่วมมือกับนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น ปรากฏว่าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ได้ปฏิเสธมิให้นิสิตนักศึกษาและเครือข่ายจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่ามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเป็นกลางทางการเมือง นอกจากนี้ สมาชิกของสหภาพในหลายมหาวิทยาลัยก็ถูกห้ามมิให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

สหภาพในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักศึกษาเห็นว่าเจตนารมณ์สูงสุดของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทุกแห่งคือการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้เกิดการแสดงและรับฟังความคิดเห็นในทุกด้าน รวมถึงด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้ว่าในหลายช่วงที่การแสดงความคิดเห็นในสังคมถูกปิดกั้น พื้นที่มหาวิทยาลัยก็ยังคงเป็นพื้นที่เปิดกว้างทางความคิดอยู่เสมอ ดังนั้น การอ้างความเป็นกลางทางการเมืองมาปิดกั้นการทำกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาจึงมิใช่เรื่องถูกต้อง เพราะมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นกลาง แต่ต้องเปิดกว้างให้เป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพทางความคิดเห็นและการแสดงออก

สหภาพจึงขอเรียกร้องให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและนิสิตศึกษา รวมถึงสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการเมืองของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาตราบเท่าที่กิจกรรมนั้นมิได้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ทั้งนี้ สหภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาจะเป็นพื้นที่สำคัญในกระบวนการนำพาประเทศกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย “เพราะมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นกลาง แต่ต้องเปิดกว้างให้เป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพ”

 

 

กลับขึ้นด้านบน