เลือกตั้ง2562 : กกต.แจงคลิปขานบัตรเสียเป็นบัตรดี

เลือกตั้ง2562 : กกต.แจงคลิปขานบัตรเสียเป็นบัตรดี

เลือกตั้ง2562 : กกต.แจงคลิปขานบัตรเสียเป็นบัตรดี

รูปข่าว : เลือกตั้ง2562 : กกต.แจงคลิปขานบัตรเสียเป็นบัตรดี

กกต.ชี้แจงคลิปนับบัตรเสียเป็นบัตรดี ในหน่วยเลือกตั้ง รร.วัดอุทัยธาราม เป็นภาพบางช่วงเท่านั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงมีกรรมการประจำหน่วยทักท้วงไว้และขานคะแนนใหม่เป็นบัตรเสีย พร้อมเตือนประชาชนระมัดระวังในการเผยแพร่หรือแชร์คลิป อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

วันนี้ (30 มี.ค.2560) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีที่มีภาพปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ และปรากฏเป็นคลิปการขานคะแนนบัตรเลือกตั้งจากบัตรเสียเป็นบัตรดี ของเขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ว่าได้ตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครแล้ว และได้รับการชี้แจงว่าในการลงคะแนนเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้มาใช้สิทธิ 516 คน เป็นบัตรดี 501 ใบ บัตรเสีย 6 ใบ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 9 ใบ โดยในการนับคะแนนมีสื่อมวลชน ผู้แทนพรรคการเมืองที่แจ้งชื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ขั้นตอนการนับคะแนนจนสิ้นสุดการนับคะแนนด้วย

กรณีการขานบัตรเสียเป็นบัตรดีที่ปรากฏตามคลิป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบมูลกรณีดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตามคลิปที่ปรากฏให้การยืนยันว่าได้ดำเนินการนับคะแนนถูกต้องตามระเบียบกฏหมายทุกประการ ส่วนคลิปดังกล่าวเป็นเพียงบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์การนับคะแนน โดยขณะที่กรรมการคนหนึ่งกำลังขานคะแนน ปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งที่กากบาท (X) ทับหมายเลขผู้สมัครแล้วขานคะแนนว่า “บัตรดี” กรรมการอีกคนหนึ่งจึงได้ท้วงว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ซึ่งผู้ขานคะแนนจึงขานคะแนนใหม่ในทันทีว่า “บัตรเสีย” กรรมการอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนได้ขานรับว่าเป็นบัตรเสียและขีดลงในช่องบัตรเสียของแบบขีดคะแนน จากนั้นประธานกรรมการประจำหน่วยพร้อมด้วยกรรมการประจำหน่วยอีกหนึ่งคน ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังบัตรว่า “เสีย” และพับบัตรใบนั้นลงใส่ตะกร้าบัตรเสียทันที

เหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงขานคะแนนเป็นบัตรเสียจนถึงการขีดคะแนนเป็นบัตรเสียนั้นไม่ได้ปรากฏในคลิปที่ถูกนำมาเผยแพร่ และเมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว กรรมการประจำหน่วยดังกล่าวได้รายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส. 5/18 ปรากฏว่า มีจำนวนบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ตรงตามจำนวนผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งทุกประการ คลิปที่นำมาเผยแพร่ดังกล่าวได้แสดงเหตุการณ์เพียงบางช่วง แต่ไม่ได้แสดงแสดงทั้งหมด

ดังนั้น คลิปที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเผยแพร่หรือแชร์คลิป ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

 

สอบสวนขานคะแนนไม่ยกบัตรโชว์

ส่วนกรณีคลิปภาพการนับคะแนนที่ขานคะแนนโดยไม่ได้ยกบัตรขึ้นแสดงให้ผู้แทนพรรคการเมืองและผู้สังเกตการณ์ได้เห็นอย่างชัดเจน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใน จ.สระแก้ว หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ เบื้องต้นทราบว่าอาจเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กกต. พร้อมกันนี้มีผู้ยื่นคำร้องไว้ จึงได้สั่งการสืบสวนไต่สวนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน