ฝุ่นPM2.5: ทุบสถิติ ! "แม่สาย" ฝุ่นPM2.5 พุ่ง 355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฝุ่นPM2.5: ทุบสถิติ ! "แม่สาย" ฝุ่นPM2.5 พุ่ง 355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฝุ่นPM2.5: ทุบสถิติ ! "แม่สาย" ฝุ่นPM2.5 พุ่ง 355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รูปข่าว : ฝุ่นPM2.5: ทุบสถิติ ! "แม่สาย" ฝุ่นPM2.5 พุ่ง 355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือยังวิกฤตหนัก เกินมาตรฐาน 7 เท่า สูงสุด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 355 มคก.ต่อลบ.ม ส่วนฝุ่น PM10 สูงสุด 397 มคก.ต่อลบ.ม ดัชนีคุณภาพอากาศเช้านี้สูงถึง 465 มีพื้นที่สีแดง 11 จุดครอบคลุมเชียงใหม่ ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา

วันนี้ (31 มี.ค.2562) เมื่อเวลา 07.00 น.กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยฝุ่น PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 42 -355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 7 เท่าที่ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนฝุ่น PM10 ค่าสูงสุด 397 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศเช้านี้สูงถึง 465 โดยพื้นที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมีดังนี้ 

 • ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน 206 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 237ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 292 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 182 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่  129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมต
 • ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 245 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

 

ส่วนฝุ่นPM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 76 - 397 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานดังนี้

 • ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน 242 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 271 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 • ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 189  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 • ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 311 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 397 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 239 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 201 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 285 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าฝุ่น PM2.5 พื้นที่อ.แม่สาย สูงทำลายสถิติวันที่สูงสุดเมื่อวันที่ 25 มี.ค.นี้ที่มีค่า 266 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเช้านี้สูงถึง 355 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 465 โดยคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวันเนื่องจากการเผาพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน เทศ(จิสด้า) เผยภาพถ่ายดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS เมื่อวันที่ 29 มี.ค.นี้ จากข้อมูลจากพบจุดความร้อน หรือ hotspot ทั้งประเทศ 203 จุด แบ่งเป็นภาคเหนือ 159 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 จุด ภาคกลาง 14 จุด ภาคตะวันออก 4 จุด และภาคตะวันตก 2 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 

 

กลับขึ้นด้านบน