อาลัย "อาโละ อาซังกู่" กัลยาณมิตรแห่งบ้านป่าคาสุขใจ

อาลัย "อาโละ อาซังกู่" กัลยาณมิตรแห่งบ้านป่าคาสุขใจ

อาลัย "อาโละ อาซังกู่" กัลยาณมิตรแห่งบ้านป่าคาสุขใจ

รูปข่าว : อาลัย "อาโละ อาซังกู่" กัลยาณมิตรแห่งบ้านป่าคาสุขใจ

"เตือนใจ ดีเทศน์" โพสต์ข้อความไว้อาลัย "อาโละ อาซังกู่" จิตอาสาที่เสียชีวิตขณะช่วยดับไฟป่า ขอให้เป็นแรงบันดาลใจในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาไฟป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (31 มี.ค.2562) นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เผยแพร่ข้อความและภาพในเฟซบุก๊ Tuenjai Deetes เพื่อไว้อาลัยอาโละ อาซังกู่ จิตอาสาที่เข้าช่วยดับไฟป่าและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเนื้อหาดังนี้

สถานการณ์หมอกควันไฟภาคเหนือปีนี้รุนแรงสาหัสมาก

เช้ามืดวันนี้ได้รับข่าวร้ายสูญเสีย 1 ชีวิตที่ช่วยดับไฟป่า คือ อาโละ อาซังกู่ แห่งบ้านป่าคาสุขใจ ซึ่งได้รู้จักเป็นกัลยาณมิตรกับครูแดงและมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาตลอด 3 ทศวรรษ (ในรูป คือคนใส่หมวก นั่งกลาง)

เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2528 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) เข้าไปทำงานที่บ้านป่าคาสุขใจ อาโละเป็นคนหนึ่ง ที่สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มใจ ตั้งแต่ขุดถนนให้รถกระบะเข้าได้จากแม่สลอง มาบ้านป่าคาสุขใจ ขุดด้วยแรงศรัทธาด้วยมือด้วยจอบ จากนั้นก็หาที่ตั้งแล้วช่วยกันสร้างสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงเรียน ซึ่งใช้สอนเด็กเล็กกลางวันและผู้ใหญ่ตอนกลางคืน สำนักงานและโรงเรียนสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหญ้าคา ด้วยแรงใจแรงสามัคคีของชาวบ้านป่าคาสุขใจทุกคน เป็นบ้านทรงอาข่าที่น่าอยู่ เป็นอัตลักษณ์แบบชาติพันธ์ที่พึ่งพาอยู่กับธรรมชาติ

ครอบครัวของอาโละเอื้อเฟื้อต่อเจ้าหน้าที่ พชภ.มาก ชวนไปกินข้าวด้วยบ่อย ๆ จำได้ว่าอาโละทำน้ำพริกให้กินกับยอดฟักทองและผักกาดลวก

บ้านอาโละเป็นที่นั่งคุยสังสรรค์ของเจ้าหน้าที่ พชภ.ยุคแรกๆ เพราะความมีน้ำใจของอาโละ

ครูแดงประทับใจความดีของครอบครัวอาโละตลอดมา 33 ปีผ่านไปอาโละยังคงช่วยงานส่วนรวมอย่างเข้มแข็งจนถึงวันสุดท้าย

อาโละเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านป่าคาสุขใจที่ร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ จนเป็นผืนป่าที่ใหญ่และสมบูรณ์ของ จ.เชียงราย และได้รับรางวัลที่ 1 ของภาคเหนือ

แม้อาโละจะไม่มีสัญชาติไทย (ถือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย เลข 6) เช่นเดียวกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ ในบ้านป่าคาสุขใจ ที่ต้องมีกระบวนการแปลงสัญชาติ แต่อาโละมีจิตอาสาโดยไม่ย่อท้อ และมีความหวังว่าจะได้เป็นพลเมืองสัญชาติไทยในอนาคตอันใกล้

ราว 10 ปีที่ผ่านมา ขาวบ้านป่าคาสุขใจหันมาปลูกกาแฟ ทำให้มีรายได้ดีขึ้น กาแฟชอบอยู่ร่วมกับไม้ใหญ่ จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยรักษาป่าอย่างดี

ช่วงฤดูแล้งชาวบ้านก็ไปช่วยกันทำแนวกันไฟป้องกันไว้ก่อน และช่วยกันดับไฟทุกครั้ง ข่าวร้ายเมื่อคืน ที่ชาวบ้านป่าคาสุขใจไปช่วยกันดับไฟ ที่ลามขึ้นมาจากนาบ้านกิ่วสะไต ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เพื่อนที่เดินไปกับอาโละได้ยินเสียงพูดว่า ตรงนี้สูงชันมากแล้วเสียงนั้นก็หายไป จากนั้นพบว่าอาโละตกมาจากหน้าผาหน้าเสียชีวิต

ปัญหาหมอกควันไฟและฝุ่นควันทางภาคเหนือตอนบนปีนี้รุนแรงหนักกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบของความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ

มีนักวิชาการตามข้อมูลฮอตสปอตใกล้ชิด ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น หน่วยควบคุมไฟป่า และประชาชน ต่างช่วยกันอย่างเข้มแข็ง

ปีนี้ฮอตสปอตเกิดทั่วภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อสุขภาพต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ปัญหานี้จึงต้องแก้ไขในระดับนโนบายชาติและภูมิภาค อย่างเร่งด่วน

ขอคาราวะจิตอาสาของอาโละ และขอให้อาโละไปสู่สุคติ

ความดีที่ทำมาจะจารึกไว้ และเป็นแรงบันดาจใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติ ในทันที

จากครูแดง

เตือนใจ ดีเทศน์

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน