อยากดูกระดาษคำตอบ “O-NET-GAT/PAT” ยื่นคำร้อง 1-3 เม.ย.นี้

อยากดูกระดาษคำตอบ “O-NET-GAT/PAT” ยื่นคำร้อง 1-3 เม.ย.นี้

อยากดูกระดาษคำตอบ “O-NET-GAT/PAT” ยื่นคำร้อง 1-3 เม.ย.นี้

รูปข่าว : อยากดูกระดาษคำตอบ “O-NET-GAT/PAT” ยื่นคำร้อง 1-3 เม.ย.นี้

สทศ.เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบการสอบ O-NET และ GAT/PAT โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงาน สทศ.ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 เม.ย.นี้

วันนี้ (1 เม.ย.2562) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รวมถึงการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562

โดยผู้เข้าสอบในแต่ละประเภทการสอบ มีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ โดยยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของ สทศ. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.และชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ ในอัตราวิชาละ 20 บาท

สำหรับกำหนดการยื่นคำร้องโอเน็ต และ GAT/PAT ยื่นคำร้องวันที่ 1-3 เม.ย. ให้ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 9 เม.ย. และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้องวันที่ 5-7 เม.ย.ดูกระดาษคำตอบ 10 เม.ย.

ทั้งนี้ การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ สทศ. จะอนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งจะได้ดูกระดาษคำตอบของตนเอง เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละวิชาเท่านั้น ในระหว่างการดูกระดาษคำตอบ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ หรือเอกสารใด ๆ นอกจากที่ สทศ.จัดเตรียมไว้ให้บริการเท่านั้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ สทศ.จัดเตรียมไว้ ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

ปีนี้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนสูงสุด 85.0 ต่ำสุด 0.00 ภาษาอังกฤษ สูงสุด 100 ต่ำสุด 2.50 คณิตศาสตร์ สูงสุด 100 ต่ำสุด 0.00 และวิทยาศาสตร์ สูงสุด 98.40 ต่ำสุด 1.60

เมื่อเทียบผลการสอบโอเน็ต ม.6 ของปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2560 พบว่า ภาพรวมผลสอบปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน