"วิเชียร ชิณวงษ์" รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

"วิเชียร ชิณวงษ์" รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

"วิเชียร ชิณวงษ์" รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

รูปข่าว : "วิเชียร ชิณวงษ์" รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พร้อม 2 ข้าราชการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับรางวัลข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เม.ย.2562 เฟซบุ๊กส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น 3 คน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ได้แก่

นายวิเชียร ชิณวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ผลงานดีเด่นคือ การจับกุม ผู้ที่ลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ ในบริเวณจุดที่ไม่ได้รับการอนุญาต และกระทำผิดกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ผลงานดีเด่น คือ การแก้ไขปัญหาราษฎรอาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวทางมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 และการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยการผลักดันและเคลื่อนย้ายช้างป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลคนดีศรีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ประจำปีพุทธศักราช 2559

นายสงัด เกิดเทวา พนักงานขับรถยนต์ ส 2 จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง สบอ.16 ผลงานเด่น คือ ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้ประสานงานและปฏิบัติงานในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลาง ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่หน่วยเป็นผู้จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยอินทนนท์

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับรางวัลจะมีการบันทึกชื่อเสียงไว้เป็นเกียรติยศตลอดไป โดยมีการจัดงานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

กลับขึ้นด้านบน