ฝุ่น PM 2.5 : รู้จัก! ศูนย์บัญชาการฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

ฝุ่น PM 2.5 : รู้จัก! ศูนย์บัญชาการฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

ฝุ่น PM 2.5 : รู้จัก! ศูนย์บัญชาการฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

รูปข่าว : ฝุ่น PM 2.5 : รู้จัก! ศูนย์บัญชาการฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มการดำเนินการในทุกมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ รวมหน่วยงานบูรณาการรวมรวบข้อมูลเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์ นำไป ตัดสินใจและสั่งการการแก้ปัญหา เพิ่มการดำเนินการในทุกมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น การจัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า รวมถึงจัดพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนได้พักผ่อนหลบหมอกควัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน