ฝุ่น PM 2.5 : นักศึกษาอาชีวะภาคเหนือ ผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ แจกพื้นที่ประสบภัย

ฝุ่น PM 2.5 : นักศึกษาอาชีวะภาคเหนือ ผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ แจกพื้นที่ประสบภัย

ฝุ่น PM 2.5 : นักศึกษาอาชีวะภาคเหนือ ผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ แจกพื้นที่ประสบภัย

รูปข่าว : ฝุ่น PM 2.5 : นักศึกษาอาชีวะภาคเหนือ ผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ แจกพื้นที่ประสบภัย

สำนักงานการอาชีวศึกษาเครื่องพ่นละอองน้ำให้จังหวัดพะเยา เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยมีแบบเคลื่อนที่และติดตั้งแบบถาวร พร้อมแจกแบบสำหรับประชาชนที่สนใจ

วันนี้ (2 เม.ย.2562) นายวุฒิชัย เสาวโกมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องพ่นละอองน้ำและหน้ากากอนามัย ที่สำนักงานการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา นำมามอบให้ เพื่อช่วยเหลือและลดปัญหาหมอกควัน ที่ขณะนี้จังหวัดพะเยากำลังประสบปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 

 

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระบุว่าขณะนี้ได้ให้สถานบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือและทั่วประเทศ ประดิษฐ์และนำเครื่องพ่นน้ำไปติดตั้งในพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ 

สำหรับการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำในจังหวัดพะเยา ขณะนี้ได้ดำเนินการแบบถาวรบริเวณริมกว๊านพะเยา รวมถึงติดตั้งกับรถยนต์ เพื่อตระเวนฉีดน้ำตามชุมชนต่างๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นให้น้อยลง เพราะฝุ่นควันที่ปกคลุมนานหลายสัปดาห์ ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก

 

เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำรถติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำตามชุมชนต่างๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่น หลังค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่อง โดยวันนี้วัดได้สูงสุดที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย ระบุว่าเครื่องที่ผลิตขึ้นมีต้นทุนประมาณ 3,000 บาท เท่านั้น สามารถฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นได้ดี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดูต้นแบบได้ที่สำนักงานการอาชีวะศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ

 

กลับขึ้นด้านบน