เตือนผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ แจ้งคืนสิทธิก่อน 19 เม.ย.นี้

เตือนผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ แจ้งคืนสิทธิก่อน 19 เม.ย.นี้

เตือนผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ แจ้งคืนสิทธิก่อน 19 เม.ย.นี้

รูปข่าว : เตือนผู้ประกันตน ม.39 ที่สิ้นสภาพ แจ้งคืนสิทธิก่อน 19 เม.ย.นี้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เตือนให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ให้ส่งคำขอกลับเข้ารับความคุ้มครองอีกครั้ง จนถึงวันที่ 19 เม.ย.นี้ สอบถามสายด่วน 1506

หลังเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมอีกครั้ง โดยจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์กว่า 777,000 คน ขณะนี้มีผู้ประกันตนยื่นเรื่องกลับเข้าสู่ระบบแล้ว 375,000 คน

วันนี้ (3 เม.ย.2562) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เตือนให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าว ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือส่งแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาทางไปรษณีย์ หรือแสดงความประสงค์ขอกลับ โดยแจ้งเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งชำระเงินสมทบงวดแรก 432 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต หรือที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซ็นเพลย์ จนถึงวันที่ 19 เม.ย.นี้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน