ฝุ่น PM2.5: "จิสด้า" พบ 4 จังหวัดเหนือเสี่ยงไฟป่าสูง 1-7 เม.ย.นี้

ฝุ่น PM2.5: "จิสด้า" พบ 4 จังหวัดเหนือเสี่ยงไฟป่าสูง 1-7 เม.ย.นี้

ฝุ่น PM2.5: "จิสด้า" พบ 4 จังหวัดเหนือเสี่ยงไฟป่าสูง 1-7 เม.ย.นี้

รูปข่าว : ฝุ่น PM2.5: "จิสด้า" พบ 4 จังหวัดเหนือเสี่ยงไฟป่าสูง 1-7 เม.ย.นี้

จิสด้า เผยภาพถ่ายดาวเทียม 4 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงในช่วงวันที่ 1-7 เม.ย.นี้ ครอบคลุม จ. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และน่าน ขณะที่ยังพบจุดความร้อนภาคเหนือมากสุด 210 จุดเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา

วันนี้ (3 เม.ย.2562) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) กระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 1-7 เม.ย.นี้ บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายพื้นที่ใน จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และน่าน มีความเสี่ยงสูง (สีแดง) ที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ

ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะใช้สนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ และการจัดทำแนวกันไฟได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็น การล่วงหน้า เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรง ความเสียหายของพื้นที่ที่อาจเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

นอกจากนี้ จิสด้า เผยข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมาพบจุดความร้อน หรือ hotspot ทั้งประเทศ 280 จุด แบ่งเป็นภาคเหนือ 210 จุด ภาคกลาง 33 จุด ภาคตะวันตก 21 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จุด และภาคใต้ 2 จุด จุดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่นPM 2.5 : รับหน้ากากอนามัยฟรี ทุกอำเภอ-รพ.สต. ทั่วเชียงใหม่

ฝุ่นPM2.5 ชุดแรก! ส่งทหารลงพื้นที่เสี่ยงดับไฟป่าเหนือ 3-9 เม.ย.นี้

 

ภาพ:จิสด้า

ภาพ:จิสด้า

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน